Wieke de Haan (3)

Kijk voor meer informatie over Wieke de Haan op
Website van de auteur
Ferhalen oer it inerlik en uterlik fan Fryske froulju. Mar ek in boek oer de ynfloed fan heiten op dochters, oer beauty en glamour, de frouljusbeweging, it hawwen fan rimpels, it glêzen plafond, it belang fan it Frysk. Friestalig
€ 8,25
Humoristyske ferhalen oer plastuiten, stofsûgers, kontaktadvertinsjes, fetslobberjen, weblogjende froulju, mobyltsjes, OMO-relaasjes en hygiëne op feestjes. Friestalig
€ 6,75
Ferhaleboek foar froulju dy't de uterste hâldberheidsdatum naderje, passearje of út 'e wei gean wolle. Friestalig.
€ 6,75
26 januari 2015:
Een nieuw hoorspel rondom het populaire personage Paul Vlaanderen. Stichting Hoorspel Nú maakte er een bijna vijf uur durend spektakel van. Ook nieuw zijn enkele titels over de Eerste Wereldoorlog, zoals het hoorspel Café Cuba en het hoorcollege De Eerste Wereldoorlog van prof. dr. Luc De Vos.