Hoorcolleges, geschiedenis, kunst en wetenschap (368)

13-05-2016
Een indringend beeld van het leven aan het hof, met materiaal dat niet eerder in boekvorm verscheen.
€ 9,99
23-09-2014
Dit luisterboek laat u kennismaken met de vier verheven gemoedstoestanden vriendelijkheid, compassie, (mede)vreugde en gelijkmoedigheid. Geleide meditatieoefeningen om deze gemoedstoestanden tot ontwikkeling te brengen.
€ 14,35
09-11-2015
Een hoorcollege over vogelgriep, de geschiedenis van virussen, epidemieën en de virologie.
€ 15,00
23-06-2011
Herman Philipse behandelt een selectie van grote westerse filosofen over ethiek, waaronder Plato, Aristoteles, Descartes, Hobbes, Spinoza, Hume, Kant, Nietszche en Levinas.
€ 35,00
24-04-2014
Volgens de mythe begon de Duitser zomaar te schieten op de feestvierende menigte op de Dam. Maar was dat wel zo? Het nog niet eerder vertelde verhaal van Drie Dwaze Dagen in de schemering tussen oorlog en vrede.
€ 2,99
04-12-2013
Herman Philipse spreekt in deze serie colleges over voorbeelden van dwalingen en drogredenen die zijn ontleend aan de rechtspraktijk, aan religie en aan het dagelijks leven.
€ 25,00
04-07-2008
Waarom vergeten we wat voor ons derde gebeurde? Hoe komt het dat geuren vroege herinneringen losmaken? Antwoorden hierop en nog veel meer over het geheugen. Verkorte versie
€ 15,95
10-09-2014
Leo Samama gaat in dit hoorcolleges uitgebreid in op de vele facetten van het leven en werk van Wagner. Daarbij komen zeer veel aspecten aan de orde, maar ligt de nadruk bij de kern van zijn oeuvre, namelijk zijn opera’s.
€ 27,50
18-04-2017
Historisch-systematisch overzicht van de opvattingen over wijsbegeerte aan de hand van belangrijke denkers, incl. de relatie met wetenschappelijke ontwikkelingen en de veranderende verhoudingen tot het christendom.
€ 25,00
01-09-2010
Over de vele aspecten van kunstgeschiedenis, zoals esthetica en kunstkritiek, maar ook de rol van de kunst in de maatschappij en de veranderingen als gevolg van de opkomst van moderne kunst en de mondialisering.
€ 25,00
09-05-2014
Handboek voor iedereen die verandering wil in de communicatie met zichzelf, in het gezin, de werksituatie en leefomgeving. Een luisterboek dat uw (samen)leven kan veranderen door een ander wijze van communiceren.
€ 16,00
25-01-2013
Maarten van Buuren en Joep Dohmen behandelen in deze serie hoorcolleges tien klassieke en moderne denkers over deugden. Ze tonen op overtuigende wijze het belang van deugdethiek in onze moderne tijd.
€ 40,00
22-04-2012
Een (nóg) beter huwelijk? Download dit luister-doe-boek 'Werk aan je huwelijk', inclusief complete tekst in pdf-bestand.
€ 10,00
09-11-2015
Om de wording van onze moderne westerse cultuur te begrijpen is er nauwelijks een fascinerender onderwerp dan de verhouding tussen wetenschap en godsdienst.
€ 35,00
15-06-2010
Vereeuwigen, vastleggen, bewaren: het zijn belangrijke elementen in het werk van Willem van Toorn. 'Willem van Toorn - een leven lang' belicht zijn veelzijdige oeuvre.
€ 5,95