religie (66)

Wat zijn de 5 grote religies? Wie is de leider van de protestanten? Waarom is de koe een heilig dier? En wat geloven Hindoes? Time2Learn legt het allemaal uit in duidelijke taal. Een complete cursus in één uur.
€ 7,95
24 Bijbelse kinderliedjes om mee te zingen. Incl. pdf met alle teksten. Leeftijd: 4+
€ 5,00
Aristoteles was de belangrijkste leerling van Plato. Er is momenteel sprake van een waar neo-aristotelisme, met name in de ethiek. In deze college reeks ligt daarom de nadruk op de praktische filosofie van Aristoteles.
€ 23,95
Marius van Leeuwen behandelt in deze gratis lezing de christelijke feesten uit het najaar, waaronder het Allerzielen.
€ 0,00
Een hoorcollege over de geschiedenis van de christelijke religie en cultuur. Willemien Otten behandelt de periode vanaf het vroege christendom tot en met de hedendaagse ontwikkelingen.
€ 25,00
Twee bijbelverhalen uit het Oude Testament: 'Daniël in de Leeuwenkuil' en 'Jona en de Walvis'. Leeftijd 9+
€ 4,95
Twee bijbelverhalen uit het Oude Testament: 'David en Goliath' en 'Simson en Delila'. Leeftijd 9+
€ 4,95
Twee bijbelverhalen uit het Oude Testament: 'De ark van Noach' en 'Kaïn en Abel'. Leeftijd 9+
€ 4,95
Een hoorcollege over de geschiedenis en uitleg van de bijbel. Een schitterend overzicht van de bijbel, zijn inhoud en zijn achtergronden.
€ 22,00
'De Brief van Paulus aan de Romeinen' is een van de belangrijkste brieven van Paulus, omdat hierin zijn gedachten over het geloofsleven van een christen uiteen worden gezet.
€ 2,95
Het luisterboek 'De gezichten van Boeddha' is een stemmenspel over 'verlichting'. Verteller Rick Nicolet wordt afgewisseld door vier stemmen die verhalen, anekdotes, gedichten en citaten ten gehore brengen.
€ 11,95
De Koran, het heilige boek van de islam, als luisterboek. Deze editie is gebaseerd op de Engelse vertaling door islamgeleerde Maulana Muhammad Ali, inclusief zijn commentaar. Nederlandstalig.
€ 18,00
Het verhaal van Colton zal de manier waarop je denkt over de eeuwigheid veranderen; het biedt je de kans om te zien en te geloven als een kind.
€ 15,95
Met haar ongebruikelijke benadering, vol humor, kennis en kritisch denken, maar ook met persoonlijke meningen en ervaringen, biedt het hoorcollege van Benima een unieke cultuurgeschiedenis van het Jodendom.
€ 37,00
Hoorcollege over de ontstaansgeschiedenis van het Verlichtingsdenken, over de filosofen Hume, Kant, Rousseau, Voltaire, Baron d’ Holbach en Didero, en over hoe hun ideeën gemoderniseerd kunnen worden.
€ 25,00