Gratis (53)

Een gratis Home-Academy lezing over het belang van de persoon Hitler voor de opkomst en ondergang van het Derde Rijk
€ 0,00
De giraf Berta en buurvrouw Giovanni vinden zichzelf heel mooi. Maar als een jager naar het mooiste dier voor de dierentuin zoekt verandert dat op slag. Engelstalig. Leeftijd: 5+
€ 0,00
Deze gratis lezing van Maarten van Rossem biedt de luisteraar een inleiding in de wereldgeschiedenis op grote schaal.
€ 0,00
Andere mensen, andere competenties. Niet alleen vrouwen en allochtonen, maar ook mensen met een niet-technische achtergrond zorgen voor vernieuwing in de bouw. Met pakkende voorbeelden en praktische tips.
€ 0,00
Marius van Leeuwen behandelt in deze gratis lezing de christelijke feesten uit het najaar, waaronder het Allerzielen.
€ 0,00
Herman Philipse behandelt de grondslagen van de moraal aan de hand van de zogenaamde trolley problems. Voor de filosofische reflectie hierop maakt hij gebruik van de denkbeelden van de hedendaagse filosoof Peter Singer.
€ 0,00
Maak GRATIS kennis met het verhaal 'De heksters'. Dit verhaal gaat over een heksenvolkje dat kan toveren, maar deze krachten alleen gebruikt om te pesten of anderen dwars te zitten. Leeftijd: 5+
€ 0,00
Gratis hoorcollege over het kerstfeest. De kerstcyclus is de kring van dagen rond twee feesten. Marius van Leeuwen vertelt over de religieuze en historische achtergronden.
€ 0,00
GRATIS het 1e hoofdstuk van de thriller 'De kleine onschuld' over een geheim in een portiek met 6 huishoudens. De angst dat ontdekt wordt wat er met een verdwenen bewoner gebeurd is. 5 personen vertellen hun verhaal.
€ 0,00
Tsjalling en Anne geane mei op tiidreis, werom nei de terpetiid, werom nei de midsieuwen en dan is der noch in tredde reis nedich, werom nei de 17de ieu. Leeftijd: 9+
€ 0,00
In een tijd van toenemende waarheidsclaims is de tijd rijp voor een grondige analyse van godsgeloof en atheïsme. Hoe onderbouwen gelovigen en atheïsten hun claims? Gratis introductielezing.
€ 0,00
De bewenners fan Hoxwier binne tsjin de Spanjerts en dat is oaren net nei it sin. Op in dei binne de swannen fan de state op stjerren nei dea. Is dat it wurk fan de duvel, of is der wat oars oan de hân? Leeftijd: 9+
€ 0,00
Kolumbus sylt mei trije skippen de Atlantyske Oseaan op. It wurdt in spannende reis, dy't jimme no meibelibje kinne yn de persoan fan Beart of Bartholomé de skipsjonge en syn tamme rôt Beppy of Camelia. Friestalig. Leeftijd: 9-12
€ 0,00
In dit gratis introductiecollege geeft Herman Philipse een helder en beknopt overzicht van zijn bevindingen in de neurofilosofie.
€ 0,00
GRATIS het 1e hoofdstuk van de spannende historische roman 'De Zwarte Graal'. Archeologen zoeken naar de resten van een Phoenicische tempel. Er zijn aanwijzingen over een mysterieus relikwie: de Zwarte Graal.
€ 0,00
29 januari 2015:
Een nieuw hoorspel rondom het populaire personage Paul Vlaanderen. Stichting Hoorspel Nú maakte er een bijna vijf uur durend spektakel van. Ook nieuw zijn enkele titels over de Eerste Wereldoorlog, zoals het hoorspel Café Cuba en het hoorcollege nieuwe luisterboeken.rboek/2663/de-eerste-wereldoorlog'>De Eerste Wereldoorlog van prof. dr. Luc De Vos.