Gabriël Anthonio

Gabriël Anthonio (1955) is voorzitter raad van bestuur van Verslavingszorg Noord-Nederland. Naast zijn bestuurswerk is hij lector aan de NHL-Stenden Hogeschool en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Groningen op het gebied van leiderschap, organisatieontwikkeling en duurzaamheid. Hij is begonnen als randgroepjongerenwerker in de crisisopvang en op straat, vervolgens heeft hij verschillende directiefuncties bekleed zoals in een jeugdgevangenis, een tbs-kliniek en in de jeugdzorg. Kenmerkend voor zijn loopbaan is dat hij organisaties die in een crisis verkeren, er bovenop weet te krijgen. Anthonio brengt leiderschapsontwikkeling in de praktijk en neemt anderen erin mee.

Gabriël Anthonio is een graag geziene spreker op seminars, congressen en in organisaties, waar hij zijn gedachtegoed, de theorie en de praktijk, uitdraagt. Hij spreekt niet alleen bestuurders en managers aan, maar ook de medewerkers op de werkvloer. Dit is een boek dat je regelmatig ter hand kunt nemen. Al naar gelang je behoefte kun je de tien hoofdstukken los van elkaar lezen. Een boek om weg te geven aan degene die je leiderschap gunt dat duurzaam positieve impact heeft. Een boek dat niet alleen het verstand aanspreekt, maar bovenal het hart.