Henk Kern

Foto Henk Kern

Dr. Henk Kern (1960) is als docent Russische geschiedenis verbonden aan de opleidingen Geschiedenis en Ruslandkunde in de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij geeft onder andere colleges over het Russische nationaliteitenvraagstuk, over herinneringen aan het stalinisme en over de prerevolutionaire geschiedenis van Rusland. In 2008 verscheen bij Pegasus zijn proefschrift Denken over Rusland. Europese beschouwingen over de Grote Hervormingen, 1861-1881 dat handelt over het ontstaan van de Ruslandkunde als wetenschappelijke discipline.

Hij publiceerde verschillende artikelen over de moderne geschiedenis van Rusland en geeft regelmatig colleges voor een groot publiek.