Nyk de Vries

Foto Nyk de Vries

Nyk de Vries is schrijver en muzikant. Met zijn prozagedichten, ultrakorte absurde verhalen, treedt hij regelmatig op, veelal ondersteund door muziek. Eind 2011 verschijnt zijn nieuwe bundel De dingen gebeuren omdat ze rijmen bij De Arbeiderspers. Naar aanleiding hiervan staat hij veelvuldig op de planken, o.a. op Crossing Border 2011 waar de 3voor12-redactie hem van de optredende schrijvers de hoogste waardering geeft.