Tiny Mulder

Tiny Mulder (1921–2010) was een verzetsvrouw, journaliste bij het Friesch Dagblad, schrijfster en dichteres.

In de Tweede Wereldoorlog was ze actief bij het Friese verzet. Hier hielp ze onderduikers aan een onderkomen, en werkte als koerier. Ze kreeg de Medal of Freedom onderscheiding met Silver Palm in 1946 van de Amerikaanse regering.

Later stond ze bekend als een van de belangrijkste Friese dichters van na de oorlog. Tevens was ze journaliste, schreef twee romans, kinderboeken en hielp boeken te vertalen. In haar roman Tin iis (in vertaling uitgegeven als Gevaarlijk ijs) verwerkte ze haar herinneringen aan haar koerierswerk. In 1986 kreeg Tiny Mulder de Gysbert Japicxpriis voor haar hele oeuvre.