Friese taal blijft levend door initiatief Friese uitgeverij

Friese luisterboeken in opkomst, wereldwijd beschikbaar via internet

Easterwierrum / Haarlem, 23 april 2009 - Voor een kleine taal als het Fries is het medium luisterboek een prima brug naar de lezer. Immers, veel Friezen spreken en verstaan de taal moeiteloos, maar het lezen wordt vaak als lastiger ervaren. Luisteren is dan ideaal, en via internet worden alle Fries-sprekenden wereldwijd bereikt. 

Door de verhalen in gesproken vorm te publiceren en via internet aan te bieden, kan niet alleen een nieuwe markt aangeboord worden maar wordt de taal levend gehouden met behulp van de nieuwste media. Uitgeverij Audiofrysk heeft zich gespecialiseerd in het uitbrengen van Friese luisterboeken, die voor het grootste deel ingelezen worden door de schrijvers zelf. De eerste Friese roman die zo verscheen was De mjitte van Koos Tiemersma. Intussen heeft dat boek gezelschap gekregen van een vijftiental titels, en voor de zomer zullen nog enkele nieuwe audioboeken verschijnen. Via de samenwerking met de downloadwinkel Luisterrijk is de Friese literatuur wereldwijd toegankelijk geworden. Luisterrijk verkoopt deze en honderden andere luisterboeken als mp3-download via internet. 

Breed aanbod
Een greep uit het Friestalige repertoire: 
Rink van der Velde - Feroaring fan lucht. Deze nog altijd meest verkochte Friese roman over de vrijgevochten Durk Lugtigheid, alias Durk Snoad, wordt levendig voorgelezen door de bekende verhalenverteller Douwe Kootstra. 
Hylke Speerstra - Op redens oer. De schrijver Speerstra, die ook veel in het Nederlands heeft gepubliceerd, - recentelijk nog het verhalenboek De koude kruistocht, bij het Elfstedentochtjubileum - , leest zelf de ijzingwekkende schaatsverhalen voor en brengt het Friese winterlandschap wel heel nabij. 
Harmen Wind - It ferset. In 2002 schreef Wind zijn debuutroman, die eerst in het Nederlands verscheen bij De Arbeiderspers als Het Verzet, waarna hij het in 2004 herschreef in het Fries. In het voorjaar van 2009 heeft hij het boek integraal ingelezen. Het leverde een luisterboek van ruim 13 uur op, waarbij de stem van de auteur het autobiografische karakter van het werk extra diepgang geeft. 

Maar ook: Wilco Berga - It portret; Jan van der Leij - De tiid stie even stil; Auck Peanstra - Sitebuorren, myn eigen paradys; Tr. Riemersma - De fûgel; Wieke de Haan - Optriuwe en ôfbliuwe; Riek Landman - Liet foar myn jonge en Akky van der Veer - Kuneara

En dan is er het eerste Stellingwerver luisterboek! Begin januari is het eerste luisterboek in het Stellingwerfs uitgebracht, een van de streektalen van Fryslân. Johan Veenstra leest zelf zijn prachtige, autobiografische roman Een brogge van glas integraal voor. Op stapel staan verder onder andere nog: Joppe, van Hein Jaap Hilarides, en It heksershol, een negentiende-eeuws verhaal van de grote Friese schrijver J.H. Halbertsma. 

---- Einde Persbericht ---- 

Over Luisterrijk

Luisterrijk (www.luisterrijk.nl) is de grootste mp3-downloadshop voor luisterboeken in Nederland en Vlaanderen. Deze onafhankelijke internetboekwinkel levert meer dan 800 luisterboeken als legale mp3-download, met prijzen die gemiddeld 20% lager zijn dan de cd-versies. Consumenten kunnen de luisterboeken (na elektronische betaling) downloaden en ze vervolgens direct beluisteren, overzetten op een iPod of andere mp3-speler of branden op cd. De website biedt alle vormen van gesproken woord, variërend van literatuur tot hoorcolleges, van audiotours tot managementboeken en van kinderboeken tot thrillers in verschillende talen, waaronder het Nederlands, Vlaams, Fries, Engels, Duits en streekdialecten. Luisterrijk is deelnemer aan de 5e week van het Luisterboek van 17 t/m 28 juni 2009 (zie www.weekvanhetluisterboek.nl).

Luisterrijk heeft contracten met vrijwel alle uitgevers in Nederland en Vlaanderen. De webwinkel is winnaar van een Thuiswinkel Award 2008 (publieksprijs in de categorie Cd's/dvd's, boeken, tijdschriften & games klein) en 2009 (vakprijs Innovatie Award). De winkel is wereldwijd dag en nacht bereikbaar op www.luisterrijk.nl.