Luisterboek downloaden - Oosterse filosofie van Henk Schulte Nordholt

Luisterrijk - De downloadshop voor luisterboeken Luisterrijk - De downloadshop voor luisterboeken - Home Thuiswinkel Waarborg Certificaat Luisterrijk - De downloadshop voor luisterboeken - Home

Actueel

Categorieën

Specials

Leeftijden

Talen

Prijs

Snel zoeken

In de spotlight

Service

Over Luisterrijk

Contact

Veilig afrekenen

Oosterse filosofie

Over de wijsgerige tradities uit India, China, Tibet en Japan
Hoorcolleges over verschillende filosofische en spirituele tradities in India, China, Tibet en Japan: hindoeïsme, (zen)boeddhisme, confucianisme en taoïsme.

Spreker(s):

Uitgeverij:

Audiouitgave:

Publicatiedatum:
04-02-2016

ISBN:
9789085301387

Speelduur:
9 uur 5 min

Bestandsgrootte:
343 MB

Formaat:
mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Luisterrijk download-prijs:
€ 40,00
 
luistervoorbeeld
Beschrijving
In deze serie colleges over Oosterse filosofie nemen filosofen en deskundigen u mee naar verschillende filosofische en spirituele tradities in India, China, Tibet en Japan: hindoeïsme, (zen)boeddhisme, confucianisme en taoïsme, waarbij het ‘denken vanuit het hart’ een grote rol speelt. Zowel de oude als de moderne tradities komen aan bod. De serie wordt afgerond met een college comparatieve filosofie oost-west, waarin wordt stilgestaan bij de overeenkomsten en verschillen en het belang van de dialoog tussen de verscheidene wereldbeschouwingen.

Bij het hoorcollege wordt een synopsis als pdf-bestand meegeleverd.

Dit hoorcollege is tot stand gekomen i.s.m. stichting Filosofie Oost-West en de Rode Hoed.

Inhoud
College 1: Hindoeïsme in India, door Bruno Nagel
Hoofdstuk 1: Inleiding: Is oosterse filosofie wel echt 'filosofie'?
Hoofdstuk 2: Hindoeïsme, wat is dat?
Hoofdstuk 3: Grondthema's vanaf het begin van de filosofie van het hindoeïsme in de oude Upanishaden
Hoofdstuk 4: Enkele latere ontwikkelingen in de Vedânta-filosofie en in de Bhagavad Gîtâ

College 2: Boeddhisme in India, door Bruno Nagel
Hoofdstuk 5: Twee inleidingen vooraf
Hoofdstuk 6: De figuur en de betekenis van de Boeddha aan de hand van de verhalen die we in de oudste teksten vinden
Hoofdstuk 7: Het eerste onderricht van de Boeddha en de meditatieve levenspraktijk die hij overbracht
Hoofdstuk 8: De ontwikkelingen in het boeddhistische denken in India

College 3: Moderne filosofie in India, door Victor van Bijlert
Hoofdstuk 9: Ram Mohan Roy en Indiase moderniteit
Hoofdstuk 10: Sri Ramakrishna en Swami Viwekananda
Hoofdstuk 11: Rabrindranath Tagore
Hoofdstuk 12: Mahatma Gandhi

College 4: Confucianisme in China, door Burchard Jan Mansvelt Beck
Hoofdstuk 13: Kennismaking met en ontvangst van de leer in Europa
Hoofdstuk 14: Het ontstaan van de leer
Hoofdstuk 15: Ontwikkeling van de leer na de Han dynastie

College 5: Taoïsme in China, door René Ransdorp
Hoofdstuk 16: Inleiding
Hoofdstuk 17: Wat kan ik weten?
Hoofdstuk 18: Wat moet ik doen?
Hoofdstuk 19: Wat mag ik hopen?
Hoofdstuk 20: Wat is de mens?

College 6: (Zen) Boeddhisme in China en Japan, door Jan Bor
Hoofdstuk 21: Kennismaking met Zen
Hoofdstuk 22: Waar gaat het om bij Zen?
Hoofdstuk 23: Twijfel en een kritische noot

College 7: Modern boeddhisme, door André van der Braak
Hoofdstuk 24: De ontmoeting van het Aziatische boeddhisme met de westerse moderniteit
Hoofdstuk 25: Modern boeddhisme in het Westen
Hoofdstuk 26:Wat heeft het modern boeddhisme ons te bieden?

College 8: Tibetaans boeddhisme, door Han de Wit
Hoofdstuk 27: Inleiding in het boeddhisme
Hoofdstuk 28: De kern van het Tibetaans boeddhisme

College 9: Moderne filosofie in China, door Henk Schulte Nordholt
Hoofdstuk 29: Inleiding: Confucianisme, taoïsme en boeddhisme
Hoofdstuk 30: Hoe werken oude denkstromen door in het moderne China?
Hoofdstuk 31: De invloed van het westerse denken
Hoofdstuk 32: De toekomst van de filosofie in China en van de relaties met de rest van de wereld

College 10: Vergelijkende filosofie Oost-West, door Hein van Dongen
Hoofdstuk 33: Het belang van vergelijkende filosofie
Hoofdstuk 27.50: Filosofie en levende ideeën
Hoofdstuk 35: Vergelijkende en interculturele filosofie
Hoofdstuk 36: De dialoog

Over de auteurs
Henk Schulte Nordholt (1953) is al meer dan dertig jaar actief betrokken bij China. Na zijn studie Sinologie in Leiden ging hij in 1981 werken voor het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Vier jaar lang hield hij zich daar bezig met het bevorderen van de economische relaties tussen Nederland en het Verre Oosten, met name China. In 1985 werd Schulte Nordholt in Peking aangesteld als eerste directeur van de AMRO-bank in het toen nog gesloten Rijk van het Midden.

Later richtte hij in Peking het handelsbedrijf Hofung Technology op. Een technologiebedrijf van zestig man met kantoren in Peking en Tianjin. Naast zijn zakelijke carrière is Schulte Nordholt al ruim twintig jaar actief als schrijver en spreker over China.

Hij schreef drie boeken, waarvan De Chinacode Ontcijferd -Economische Grootmacht Ja, Wereldrijk Nee het be-kendste is. Zijn expertise betreft geschiedenis, cultuur, economie en financiën.
Dr. Hein van Dongen (1957) is filosoof. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de pluraliteit van maatstaven in de wetenschap en de samenleving (Geen gemene maat – over incommensurabiliteit). Sindsdien richt hij zich op de relatie tussen filosofie en architectuur en op een onderzoek naar esthetische ervaringen. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe esthetische ervaringen worden ondergaan en (onlosmakelijk daarmee verbonden) hoe er over gesproken wordt. Een boek over dit thema is in voorbereiding.

Daarnaast is hij o.m. docent aan verschillende onderwijsinstellingen, voorzitter van de programmaraad van Filosofie Oost-West en werkt hij als filosofisch consulent, waarbij hij zich vooral richt op het traceren van de invloed van conceptuele systemen op praktijksituaties.

Eerder verzorgde hij een lezing in het kader van de leergang Leven en denken in China, georganiseerd door FOW, o.a. voorjaar 2011 bij Campus Den Haag Universiteit Leiden.
Dr. Bruno Nagel (1939) is Emeritus docent Vergelijkende Wijsbegeerte aan de UvA en studeerde filosofie, theologie en godsdienstwetenschappen in Zwolle en Nijmegen en Indo-Iraanse talen en culturen te Utrecht. Hij was tot 2000 docent vergelijkende wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op de Indiase wijsgeer Abhinavagupta en schreef artikelen over hindoeïstische en boeddhistische wijsbegeerte. Ook publiceerde hij over Meister Eckhart, onder meer in verhouding tot het zenboeddhisme, en over Schopenhauers relatie tot het oosterse denken. Hij was verantwoordelijk voor het deel India uit het standaardwerk 25 Eeuwen Oosterse Filosofie (red. Jan Bor en Karel van der Leeuw, 2003). In het boek Wereldfilosofie (red. Hans van Rappard en Michiel Leezenberg, 2010) schreef hij de hoofdstukken over Indiase filosofie, en over Schopenhauer en het Indiase denken. Zijn aandacht gaat vooral uit naar het grensgebied van filosofie en spiritualiteit.
Dr. René Ransdorp (1964) is docent en publicist en studeerde filosofie en Chinees in Leuven. Tot 1999 doceerde hij hedendaagse westerse filosofie in het hoger onderwijs in Amsterdam. Sindsdien verzorgt hij programma’s Chinese filosofie aan verschillende universiteiten, hogescholen en culturele instellingen in Nederland. In 2005 promoveerde hij te Leuven op een proefschrift over de filosofie van Zhuang Zi. In 2007 verscheen bij uitgeverij Damon zijn boek Zwervend met Zhuang Zi – wegwijs in de taoïstische filosofie.

De activiteiten van René Ransdorp voor FOW zijn talrijk. Hij gaf vele FOW-zaterdaglezingen over de daoïst Zhuangzi – waaronder ook over de connectie van Martin Buber met Zhuangzi (samen met dr. Marcel Poorthuis), was nauw betrokken bij een drietal coproducties van FOW met de ISVW: De praxis van het geluk: levenskunst Oost en West, China: wat is de Weg? en Zen en Filosofie, begeleidt leesgroepen Laozi in Amersfoort, Groningen en ’s-Hertogenbosch en verzorgt een lezing in het kader van de leergang Leven en denken in China, georganiseerd door FOW, o.a. voorjaar 2011 bij Campus Den Haag Universiteit Leiden.

Over de spreker
Victor van Bijlert is universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU. Dr. Victor van Bijlert rondde in 1987 zijn studie Indologie in Leiden af met een dissertatie over boeddhistische kennisleer en logica. Betrokken bij hindoes in Nederland, o.a. als coördinator van ontmoetingsonderwijsprojecten hindoeïsme-christendom. Docent Sanskrit, Indiase filosofie, Bengaals en moderne geschiedenis van India tot 2000. Ook vertaler van Bengaalse poëzie in het Nederlands. Veelvuldige onderzoeksreizen naar India, Bangladesh en de VS. Van 2000-2003 visiting professor in Calcutta, aan het Indian Institute of Management en het National Institute of Human Development, met als leer- en onderzoeksopdracht: Indiase waarden voor management. Sinds 2007 universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU, Amsterdam.

Dr. Jan Bor is filosoof en publicist. Hij studeerde sociale wetenschappen en filosofie in Amsterdam (UvA) en promoveerde in Leiden (UL) op een studie over Henri Bergson. ?Hij bedacht, initieerde en redigeerde een aantal Nederlandstalige boeken op het gebied van filosofie, waaronder 25 eeuwen westerse filosofie, 25 eeuwen oosterse filosofie en de bestseller De verbeelding van het denken : geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. ?Hij beoefende vele jaren zen in Japan en Engeland. Met Alexander Oey maakte hij een aantal films voor de Boeddhistische Omroep.

Jan Bor is vice-voorzitter van de Programmaraad van FOW.?? Hij verzorgt een lezing in het kader van de leergang Leven en denken in China, die voorjaar 2011 voor het eerst door FOW werd georganiseerd bij Campus Den Haag Universiteit Leiden, waarbij hij ook als moderator fungeerde.

Prof. dr. André van der Braak is bijzonder hoogleraar aan de VU en studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam. In 1986 studeerde hij af op Nietzsche en het boeddhisme. Van 1987 tot 1998 was hij intensief betrokken bij de leefgemeenschap van Amerikaans spiritueel leraar Andrew Cohen. Sinds 1998 beoefent hij zen. Hij promoveerde in juni 2004 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij doceerde over Nietzsche en het christendom aan de UvA, geeft lezingen, en doceert filosofie aan het HOVO (VU Amsterdam).?Najaar 2011 kwam zijn boek Nietzsche and Zen, Self-overcoming without a Self (Lanham, MD: Lexington Books) uit. Eerder dat jaar verscheen Buddhist Transformations (André van der Braak, Paul van der Velde enAloys Wijngaards) bij Münster, LIT Verlag.

André van der Braak is per 1 januari 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam benoemd op Nicolaas Pierson-leerstoel voor Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. André van der Braak is lid van de Programmaraad van FOW.

Dr. Burchard Jan Mansvelt Beck is emeritus docent Sinologisch Instituut te Leiden en studeerde Chinees in Leiden (1965 – 1973) en was daarna wetenschappelijk medewerker aan het Sinologisch Instituut aldaar voor Klassiek Chinees, Oude Geschiedenis en Klassieke Cultuur en Filosofie, in het bijzonder Confucianisme (1973 – 2004).

Dr. Han de Wit is filosoof en publicist en dharmaleraar (acharya) in de traditie van het Shambhala-boeddhisme en bekend om de toegankelijke en speelse manier waarop hij de boeddhistische visie verwoordt in onze tijd. Hij was leerling van wijlen Chögyam Trungpa Rinpoche en thans van Sakyong Mipham Rinpoche.
Victor van Bijlert is universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU. Dr. Victor van Bijlert rondde in 1987 zijn studie Indologie in Leiden af met een dissertatie over boeddhistische kennisleer en logica. Betrokken bij hindoes in Nederland, o.a. als coördinator van ontmoetingsonderwijsprojecten hindoeïsme-christendom. Docent Sanskrit, Indiase filosofie, Bengaals en moderne geschiedenis van India tot 2000. Ook vertaler van Bengaalse poëzie in het Nederlands. Veelvuldige onderzoeksreizen naar India, Bangladesh en de VS. Van 2000-2003 visiting professor in Calcutta, aan het Indian Institute of Management en het National Institute of Human Development, met als leer- en onderzoeksopdracht: Indiase waarden voor management. Sinds 2007 universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU, Amsterdam.

Dr. Jan Bor is filosoof en publicist. Hij studeerde sociale wetenschappen en filosofie in Amsterdam (UvA) en promoveerde in Leiden (UL) op een studie over Henri Bergson. ?Hij bedacht, initieerde en redigeerde een aantal Nederlandstalige boeken op het gebied van filosofie, waaronder 25 eeuwen westerse filosofie, 25 eeuwen oosterse filosofie en de bestseller De verbeelding van het denken : geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. ?Hij beoefende vele jaren zen in Japan en Engeland. Met Alexander Oey maakte hij een aantal films voor de Boeddhistische Omroep.

Jan Bor is vice-voorzitter van de Programmaraad van FOW.?? Hij verzorgt een lezing in het kader van de leergang Leven en denken in China, die voorjaar 2011 voor het eerst door FOW werd georganiseerd bij Campus Den Haag Universiteit Leiden, waarbij hij ook als moderator fungeerde.

Prof. dr. André van der Braak is bijzonder hoogleraar aan de VU en studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam. In 1986 studeerde hij af op Nietzsche en het boeddhisme. Van 1987 tot 1998 was hij intensief betrokken bij de leefgemeenschap van Amerikaans spiritueel leraar Andrew Cohen. Sinds 1998 beoefent hij zen. Hij promoveerde in juni 2004 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij doceerde over Nietzsche en het christendom aan de UvA, geeft lezingen, en doceert filosofie aan het HOVO (VU Amsterdam).?Najaar 2011 kwam zijn boek Nietzsche and Zen, Self-overcoming without a Self (Lanham, MD: Lexington Books) uit. Eerder dat jaar verscheen Buddhist Transformations (André van der Braak, Paul van der Velde enAloys Wijngaards) bij Münster, LIT Verlag.

André van der Braak is per 1 januari 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam benoemd op Nicolaas Pierson-leerstoel voor Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. André van der Braak is lid van de Programmaraad van FOW.

Dr. Burchard Jan Mansvelt Beck is emeritus docent Sinologisch Instituut te Leiden en studeerde Chinees in Leiden (1965 – 1973) en was daarna wetenschappelijk medewerker aan het Sinologisch Instituut aldaar voor Klassiek Chinees, Oude Geschiedenis en Klassieke Cultuur en Filosofie, in het bijzonder Confucianisme (1973 – 2004).

Dr. Han de Wit is filosoof en publicist en dharmaleraar (acharya) in de traditie van het Shambhala-boeddhisme en bekend om de toegankelijke en speelse manier waarop hij de boeddhistische visie verwoordt in onze tijd. Hij was leerling van wijlen Chögyam Trungpa Rinpoche en thans van Sakyong Mipham Rinpoche.
Victor van Bijlert is universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU. Dr. Victor van Bijlert rondde in 1987 zijn studie Indologie in Leiden af met een dissertatie over boeddhistische kennisleer en logica. Betrokken bij hindoes in Nederland, o.a. als coördinator van ontmoetingsonderwijsprojecten hindoeïsme-christendom. Docent Sanskrit, Indiase filosofie, Bengaals en moderne geschiedenis van India tot 2000. Ook vertaler van Bengaalse poëzie in het Nederlands. Veelvuldige onderzoeksreizen naar India, Bangladesh en de VS. Van 2000-2003 visiting professor in Calcutta, aan het Indian Institute of Management en het National Institute of Human Development, met als leer- en onderzoeksopdracht: Indiase waarden voor management. Sinds 2007 universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU, Amsterdam.

Dr. Jan Bor is filosoof en publicist. Hij studeerde sociale wetenschappen en filosofie in Amsterdam (UvA) en promoveerde in Leiden (UL) op een studie over Henri Bergson. ?Hij bedacht, initieerde en redigeerde een aantal Nederlandstalige boeken op het gebied van filosofie, waaronder 25 eeuwen westerse filosofie, 25 eeuwen oosterse filosofie en de bestseller De verbeelding van het denken : geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. ?Hij beoefende vele jaren zen in Japan en Engeland. Met Alexander Oey maakte hij een aantal films voor de Boeddhistische Omroep.

Jan Bor is vice-voorzitter van de Programmaraad van FOW.?? Hij verzorgt een lezing in het kader van de leergang Leven en denken in China, die voorjaar 2011 voor het eerst door FOW werd georganiseerd bij Campus Den Haag Universiteit Leiden, waarbij hij ook als moderator fungeerde.

Prof. dr. André van der Braak is bijzonder hoogleraar aan de VU en studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam. In 1986 studeerde hij af op Nietzsche en het boeddhisme. Van 1987 tot 1998 was hij intensief betrokken bij de leefgemeenschap van Amerikaans spiritueel leraar Andrew Cohen. Sinds 1998 beoefent hij zen. Hij promoveerde in juni 2004 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij doceerde over Nietzsche en het christendom aan de UvA, geeft lezingen, en doceert filosofie aan het HOVO (VU Amsterdam).?Najaar 2011 kwam zijn boek Nietzsche and Zen, Self-overcoming without a Self (Lanham, MD: Lexington Books) uit. Eerder dat jaar verscheen Buddhist Transformations (André van der Braak, Paul van der Velde enAloys Wijngaards) bij Münster, LIT Verlag.

André van der Braak is per 1 januari 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam benoemd op Nicolaas Pierson-leerstoel voor Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. André van der Braak is lid van de Programmaraad van FOW.

Dr. Burchard Jan Mansvelt Beck is emeritus docent Sinologisch Instituut te Leiden en studeerde Chinees in Leiden (1965 – 1973) en was daarna wetenschappelijk medewerker aan het Sinologisch Instituut aldaar voor Klassiek Chinees, Oude Geschiedenis en Klassieke Cultuur en Filosofie, in het bijzonder Confucianisme (1973 – 2004).

Dr. Han de Wit is filosoof en publicist en dharmaleraar (acharya) in de traditie van het Shambhala-boeddhisme en bekend om de toegankelijke en speelse manier waarop hij de boeddhistische visie verwoordt in onze tijd. Hij was leerling van wijlen Chögyam Trungpa Rinpoche en thans van Sakyong Mipham Rinpoche.
Victor van Bijlert is universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU. Dr. Victor van Bijlert rondde in 1987 zijn studie Indologie in Leiden af met een dissertatie over boeddhistische kennisleer en logica. Betrokken bij hindoes in Nederland, o.a. als coördinator van ontmoetingsonderwijsprojecten hindoeïsme-christendom. Docent Sanskrit, Indiase filosofie, Bengaals en moderne geschiedenis van India tot 2000. Ook vertaler van Bengaalse poëzie in het Nederlands. Veelvuldige onderzoeksreizen naar India, Bangladesh en de VS. Van 2000-2003 visiting professor in Calcutta, aan het Indian Institute of Management en het National Institute of Human Development, met als leer- en onderzoeksopdracht: Indiase waarden voor management. Sinds 2007 universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU, Amsterdam.

Dr. Jan Bor is filosoof en publicist. Hij studeerde sociale wetenschappen en filosofie in Amsterdam (UvA) en promoveerde in Leiden (UL) op een studie over Henri Bergson. ?Hij bedacht, initieerde en redigeerde een aantal Nederlandstalige boeken op het gebied van filosofie, waaronder 25 eeuwen westerse filosofie, 25 eeuwen oosterse filosofie en de bestseller De verbeelding van het denken : geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. ?Hij beoefende vele jaren zen in Japan en Engeland. Met Alexander Oey maakte hij een aantal films voor de Boeddhistische Omroep.

Jan Bor is vice-voorzitter van de Programmaraad van FOW.?? Hij verzorgt een lezing in het kader van de leergang Leven en denken in China, die voorjaar 2011 voor het eerst door FOW werd georganiseerd bij Campus Den Haag Universiteit Leiden, waarbij hij ook als moderator fungeerde.

Prof. dr. André van der Braak is bijzonder hoogleraar aan de VU en studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam. In 1986 studeerde hij af op Nietzsche en het boeddhisme. Van 1987 tot 1998 was hij intensief betrokken bij de leefgemeenschap van Amerikaans spiritueel leraar Andrew Cohen. Sinds 1998 beoefent hij zen. Hij promoveerde in juni 2004 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij doceerde over Nietzsche en het christendom aan de UvA, geeft lezingen, en doceert filosofie aan het HOVO (VU Amsterdam).?Najaar 2011 kwam zijn boek Nietzsche and Zen, Self-overcoming without a Self (Lanham, MD: Lexington Books) uit. Eerder dat jaar verscheen Buddhist Transformations (André van der Braak, Paul van der Velde enAloys Wijngaards) bij Münster, LIT Verlag.

André van der Braak is per 1 januari 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam benoemd op Nicolaas Pierson-leerstoel voor Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. André van der Braak is lid van de Programmaraad van FOW.

Dr. Burchard Jan Mansvelt Beck is emeritus docent Sinologisch Instituut te Leiden en studeerde Chinees in Leiden (1965 – 1973) en was daarna wetenschappelijk medewerker aan het Sinologisch Instituut aldaar voor Klassiek Chinees, Oude Geschiedenis en Klassieke Cultuur en Filosofie, in het bijzonder Confucianisme (1973 – 2004).

Dr. Han de Wit is filosoof en publicist en dharmaleraar (acharya) in de traditie van het Shambhala-boeddhisme en bekend om de toegankelijke en speelse manier waarop hij de boeddhistische visie verwoordt in onze tijd. Hij was leerling van wijlen Chögyam Trungpa Rinpoche en thans van Sakyong Mipham Rinpoche.
Victor van Bijlert is universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU. Dr. Victor van Bijlert rondde in 1987 zijn studie Indologie in Leiden af met een dissertatie over boeddhistische kennisleer en logica. Betrokken bij hindoes in Nederland, o.a. als coördinator van ontmoetingsonderwijsprojecten hindoeïsme-christendom. Docent Sanskrit, Indiase filosofie, Bengaals en moderne geschiedenis van India tot 2000. Ook vertaler van Bengaalse poëzie in het Nederlands. Veelvuldige onderzoeksreizen naar India, Bangladesh en de VS. Van 2000-2003 visiting professor in Calcutta, aan het Indian Institute of Management en het National Institute of Human Development, met als leer- en onderzoeksopdracht: Indiase waarden voor management. Sinds 2007 universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU, Amsterdam.

Dr. Jan Bor is filosoof en publicist. Hij studeerde sociale wetenschappen en filosofie in Amsterdam (UvA) en promoveerde in Leiden (UL) op een studie over Henri Bergson. ?Hij bedacht, initieerde en redigeerde een aantal Nederlandstalige boeken op het gebied van filosofie, waaronder 25 eeuwen westerse filosofie, 25 eeuwen oosterse filosofie en de bestseller De verbeelding van het denken : geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. ?Hij beoefende vele jaren zen in Japan en Engeland. Met Alexander Oey maakte hij een aantal films voor de Boeddhistische Omroep.

Jan Bor is vice-voorzitter van de Programmaraad van FOW.?? Hij verzorgt een lezing in het kader van de leergang Leven en denken in China, die voorjaar 2011 voor het eerst door FOW werd georganiseerd bij Campus Den Haag Universiteit Leiden, waarbij hij ook als moderator fungeerde.

Prof. dr. André van der Braak is bijzonder hoogleraar aan de VU en studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam. In 1986 studeerde hij af op Nietzsche en het boeddhisme. Van 1987 tot 1998 was hij intensief betrokken bij de leefgemeenschap van Amerikaans spiritueel leraar Andrew Cohen. Sinds 1998 beoefent hij zen. Hij promoveerde in juni 2004 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij doceerde over Nietzsche en het christendom aan de UvA, geeft lezingen, en doceert filosofie aan het HOVO (VU Amsterdam).?Najaar 2011 kwam zijn boek Nietzsche and Zen, Self-overcoming without a Self (Lanham, MD: Lexington Books) uit. Eerder dat jaar verscheen Buddhist Transformations (André van der Braak, Paul van der Velde enAloys Wijngaards) bij Münster, LIT Verlag.

André van der Braak is per 1 januari 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam benoemd op Nicolaas Pierson-leerstoel voor Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. André van der Braak is lid van de Programmaraad van FOW.

Dr. Burchard Jan Mansvelt Beck is emeritus docent Sinologisch Instituut te Leiden en studeerde Chinees in Leiden (1965 – 1973) en was daarna wetenschappelijk medewerker aan het Sinologisch Instituut aldaar voor Klassiek Chinees, Oude Geschiedenis en Klassieke Cultuur en Filosofie, in het bijzonder Confucianisme (1973 – 2004).

Dr. Han de Wit is filosoof en publicist en dharmaleraar (acharya) in de traditie van het Shambhala-boeddhisme en bekend om de toegankelijke en speelse manier waarop hij de boeddhistische visie verwoordt in onze tijd. Hij was leerling van wijlen Chögyam Trungpa Rinpoche en thans van Sakyong Mipham Rinpoche.
Victor van Bijlert is universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU. Dr. Victor van Bijlert rondde in 1987 zijn studie Indologie in Leiden af met een dissertatie over boeddhistische kennisleer en logica. Betrokken bij hindoes in Nederland, o.a. als coördinator van ontmoetingsonderwijsprojecten hindoeïsme-christendom. Docent Sanskrit, Indiase filosofie, Bengaals en moderne geschiedenis van India tot 2000. Ook vertaler van Bengaalse poëzie in het Nederlands. Veelvuldige onderzoeksreizen naar India, Bangladesh en de VS. Van 2000-2003 visiting professor in Calcutta, aan het Indian Institute of Management en het National Institute of Human Development, met als leer- en onderzoeksopdracht: Indiase waarden voor management. Sinds 2007 universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU, Amsterdam.

Dr. Jan Bor is filosoof en publicist. Hij studeerde sociale wetenschappen en filosofie in Amsterdam (UvA) en promoveerde in Leiden (UL) op een studie over Henri Bergson. ?Hij bedacht, initieerde en redigeerde een aantal Nederlandstalige boeken op het gebied van filosofie, waaronder 25 eeuwen westerse filosofie, 25 eeuwen oosterse filosofie en de bestseller De verbeelding van het denken : geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. ?Hij beoefende vele jaren zen in Japan en Engeland. Met Alexander Oey maakte hij een aantal films voor de Boeddhistische Omroep.

Jan Bor is vice-voorzitter van de Programmaraad van FOW.?? Hij verzorgt een lezing in het kader van de leergang Leven en denken in China, die voorjaar 2011 voor het eerst door FOW werd georganiseerd bij Campus Den Haag Universiteit Leiden, waarbij hij ook als moderator fungeerde.

Prof. dr. André van der Braak is bijzonder hoogleraar aan de VU en studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam. In 1986 studeerde hij af op Nietzsche en het boeddhisme. Van 1987 tot 1998 was hij intensief betrokken bij de leefgemeenschap van Amerikaans spiritueel leraar Andrew Cohen. Sinds 1998 beoefent hij zen. Hij promoveerde in juni 2004 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij doceerde over Nietzsche en het christendom aan de UvA, geeft lezingen, en doceert filosofie aan het HOVO (VU Amsterdam).?Najaar 2011 kwam zijn boek Nietzsche and Zen, Self-overcoming without a Self (Lanham, MD: Lexington Books) uit. Eerder dat jaar verscheen Buddhist Transformations (André van der Braak, Paul van der Velde enAloys Wijngaards) bij Münster, LIT Verlag.

André van der Braak is per 1 januari 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam benoemd op Nicolaas Pierson-leerstoel voor Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. André van der Braak is lid van de Programmaraad van FOW.

Dr. Burchard Jan Mansvelt Beck is emeritus docent Sinologisch Instituut te Leiden en studeerde Chinees in Leiden (1965 – 1973) en was daarna wetenschappelijk medewerker aan het Sinologisch Instituut aldaar voor Klassiek Chinees, Oude Geschiedenis en Klassieke Cultuur en Filosofie, in het bijzonder Confucianisme (1973 – 2004).

Dr. Han de Wit is filosoof en publicist en dharmaleraar (acharya) in de traditie van het Shambhala-boeddhisme en bekend om de toegankelijke en speelse manier waarop hij de boeddhistische visie verwoordt in onze tijd. Hij was leerling van wijlen Chögyam Trungpa Rinpoche en thans van Sakyong Mipham Rinpoche.
Victor van Bijlert is universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU. Dr. Victor van Bijlert rondde in 1987 zijn studie Indologie in Leiden af met een dissertatie over boeddhistische kennisleer en logica. Betrokken bij hindoes in Nederland, o.a. als coördinator van ontmoetingsonderwijsprojecten hindoeïsme-christendom. Docent Sanskrit, Indiase filosofie, Bengaals en moderne geschiedenis van India tot 2000. Ook vertaler van Bengaalse poëzie in het Nederlands. Veelvuldige onderzoeksreizen naar India, Bangladesh en de VS. Van 2000-2003 visiting professor in Calcutta, aan het Indian Institute of Management en het National Institute of Human Development, met als leer- en onderzoeksopdracht: Indiase waarden voor management. Sinds 2007 universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU, Amsterdam.

Dr. Jan Bor is filosoof en publicist. Hij studeerde sociale wetenschappen en filosofie in Amsterdam (UvA) en promoveerde in Leiden (UL) op een studie over Henri Bergson. ?Hij bedacht, initieerde en redigeerde een aantal Nederlandstalige boeken op het gebied van filosofie, waaronder 25 eeuwen westerse filosofie, 25 eeuwen oosterse filosofie en de bestseller De verbeelding van het denken : geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. ?Hij beoefende vele jaren zen in Japan en Engeland. Met Alexander Oey maakte hij een aantal films voor de Boeddhistische Omroep.

Jan Bor is vice-voorzitter van de Programmaraad van FOW.?? Hij verzorgt een lezing in het kader van de leergang Leven en denken in China, die voorjaar 2011 voor het eerst door FOW werd georganiseerd bij Campus Den Haag Universiteit Leiden, waarbij hij ook als moderator fungeerde.

Prof. dr. André van der Braak is bijzonder hoogleraar aan de VU en studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam. In 1986 studeerde hij af op Nietzsche en het boeddhisme. Van 1987 tot 1998 was hij intensief betrokken bij de leefgemeenschap van Amerikaans spiritueel leraar Andrew Cohen. Sinds 1998 beoefent hij zen. Hij promoveerde in juni 2004 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij doceerde over Nietzsche en het christendom aan de UvA, geeft lezingen, en doceert filosofie aan het HOVO (VU Amsterdam).?Najaar 2011 kwam zijn boek Nietzsche and Zen, Self-overcoming without a Self (Lanham, MD: Lexington Books) uit. Eerder dat jaar verscheen Buddhist Transformations (André van der Braak, Paul van der Velde enAloys Wijngaards) bij Münster, LIT Verlag.

André van der Braak is per 1 januari 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam benoemd op Nicolaas Pierson-leerstoel voor Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. André van der Braak is lid van de Programmaraad van FOW.

Dr. Burchard Jan Mansvelt Beck is emeritus docent Sinologisch Instituut te Leiden en studeerde Chinees in Leiden (1965 – 1973) en was daarna wetenschappelijk medewerker aan het Sinologisch Instituut aldaar voor Klassiek Chinees, Oude Geschiedenis en Klassieke Cultuur en Filosofie, in het bijzonder Confucianisme (1973 – 2004).

Dr. Han de Wit is filosoof en publicist en dharmaleraar (acharya) in de traditie van het Shambhala-boeddhisme en bekend om de toegankelijke en speelse manier waarop hij de boeddhistische visie verwoordt in onze tijd. Hij was leerling van wijlen Chögyam Trungpa Rinpoche en thans van Sakyong Mipham Rinpoche.
Victor van Bijlert is universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU. Dr. Victor van Bijlert rondde in 1987 zijn studie Indologie in Leiden af met een dissertatie over boeddhistische kennisleer en logica. Betrokken bij hindoes in Nederland, o.a. als coördinator van ontmoetingsonderwijsprojecten hindoeïsme-christendom. Docent Sanskrit, Indiase filosofie, Bengaals en moderne geschiedenis van India tot 2000. Ook vertaler van Bengaalse poëzie in het Nederlands. Veelvuldige onderzoeksreizen naar India, Bangladesh en de VS. Van 2000-2003 visiting professor in Calcutta, aan het Indian Institute of Management en het National Institute of Human Development, met als leer- en onderzoeksopdracht: Indiase waarden voor management. Sinds 2007 universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU, Amsterdam.

Dr. Jan Bor is filosoof en publicist. Hij studeerde sociale wetenschappen en filosofie in Amsterdam (UvA) en promoveerde in Leiden (UL) op een studie over Henri Bergson. ?Hij bedacht, initieerde en redigeerde een aantal Nederlandstalige boeken op het gebied van filosofie, waaronder 25 eeuwen westerse filosofie, 25 eeuwen oosterse filosofie en de bestseller De verbeelding van het denken : geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. ?Hij beoefende vele jaren zen in Japan en Engeland. Met Alexander Oey maakte hij een aantal films voor de Boeddhistische Omroep.

Jan Bor is vice-voorzitter van de Programmaraad van FOW.?? Hij verzorgt een lezing in het kader van de leergang Leven en denken in China, die voorjaar 2011 voor het eerst door FOW werd georganiseerd bij Campus Den Haag Universiteit Leiden, waarbij hij ook als moderator fungeerde.

Prof. dr. André van der Braak is bijzonder hoogleraar aan de VU en studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam. In 1986 studeerde hij af op Nietzsche en het boeddhisme. Van 1987 tot 1998 was hij intensief betrokken bij de leefgemeenschap van Amerikaans spiritueel leraar Andrew Cohen. Sinds 1998 beoefent hij zen. Hij promoveerde in juni 2004 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij doceerde over Nietzsche en het christendom aan de UvA, geeft lezingen, en doceert filosofie aan het HOVO (VU Amsterdam).?Najaar 2011 kwam zijn boek Nietzsche and Zen, Self-overcoming without a Self (Lanham, MD: Lexington Books) uit. Eerder dat jaar verscheen Buddhist Transformations (André van der Braak, Paul van der Velde enAloys Wijngaards) bij Münster, LIT Verlag.

André van der Braak is per 1 januari 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam benoemd op Nicolaas Pierson-leerstoel voor Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. André van der Braak is lid van de Programmaraad van FOW.

Dr. Burchard Jan Mansvelt Beck is emeritus docent Sinologisch Instituut te Leiden en studeerde Chinees in Leiden (1965 – 1973) en was daarna wetenschappelijk medewerker aan het Sinologisch Instituut aldaar voor Klassiek Chinees, Oude Geschiedenis en Klassieke Cultuur en Filosofie, in het bijzonder Confucianisme (1973 – 2004).

Dr. Han de Wit is filosoof en publicist en dharmaleraar (acharya) in de traditie van het Shambhala-boeddhisme en bekend om de toegankelijke en speelse manier waarop hij de boeddhistische visie verwoordt in onze tijd. Hij was leerling van wijlen Chögyam Trungpa Rinpoche en thans van Sakyong Mipham Rinpoche.
Victor van Bijlert is universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU. Dr. Victor van Bijlert rondde in 1987 zijn studie Indologie in Leiden af met een dissertatie over boeddhistische kennisleer en logica. Betrokken bij hindoes in Nederland, o.a. als coördinator van ontmoetingsonderwijsprojecten hindoeïsme-christendom. Docent Sanskrit, Indiase filosofie, Bengaals en moderne geschiedenis van India tot 2000. Ook vertaler van Bengaalse poëzie in het Nederlands. Veelvuldige onderzoeksreizen naar India, Bangladesh en de VS. Van 2000-2003 visiting professor in Calcutta, aan het Indian Institute of Management en het National Institute of Human Development, met als leer- en onderzoeksopdracht: Indiase waarden voor management. Sinds 2007 universitair docent Indiase religies en Sanskriet aan de VU, Amsterdam.

Dr. Jan Bor is filosoof en publicist. Hij studeerde sociale wetenschappen en filosofie in Amsterdam (UvA) en promoveerde in Leiden (UL) op een studie over Henri Bergson. ?Hij bedacht, initieerde en redigeerde een aantal Nederlandstalige boeken op het gebied van filosofie, waaronder 25 eeuwen westerse filosofie, 25 eeuwen oosterse filosofie en de bestseller De verbeelding van het denken : geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie. ?Hij beoefende vele jaren zen in Japan en Engeland. Met Alexander Oey maakte hij een aantal films voor de Boeddhistische Omroep.

Jan Bor is vice-voorzitter van de Programmaraad van FOW.?? Hij verzorgt een lezing in het kader van de leergang Leven en denken in China, die voorjaar 2011 voor het eerst door FOW werd georganiseerd bij Campus Den Haag Universiteit Leiden, waarbij hij ook als moderator fungeerde.

Prof. dr. André van der Braak is bijzonder hoogleraar aan de VU en studeerde klinische psychologie en vergelijkende wijsbegeerte in Amsterdam. In 1986 studeerde hij af op Nietzsche en het boeddhisme. Van 1987 tot 1998 was hij intensief betrokken bij de leefgemeenschap van Amerikaans spiritueel leraar Andrew Cohen. Sinds 1998 beoefent hij zen. Hij promoveerde in juni 2004 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij doceerde over Nietzsche en het christendom aan de UvA, geeft lezingen, en doceert filosofie aan het HOVO (VU Amsterdam).?Najaar 2011 kwam zijn boek Nietzsche and Zen, Self-overcoming without a Self (Lanham, MD: Lexington Books) uit. Eerder dat jaar verscheen Buddhist Transformations (André van der Braak, Paul van der Velde enAloys Wijngaards) bij Münster, LIT Verlag.

André van der Braak is per 1 januari 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam benoemd op Nicolaas Pierson-leerstoel voor Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities. André van der Braak is lid van de Programmaraad van FOW.

Dr. Burchard Jan Mansvelt Beck is emeritus docent Sinologisch Instituut te Leiden en studeerde Chinees in Leiden (1965 – 1973) en was daarna wetenschappelijk medewerker aan het Sinologisch Instituut aldaar voor Klassiek Chinees, Oude Geschiedenis en Klassieke Cultuur en Filosofie, in het bijzonder Confucianisme (1973 – 2004).

Dr. Han de Wit is filosoof en publicist en dharmaleraar (acharya) in de traditie van het Shambhala-boeddhisme en bekend om de toegankelijke en speelse manier waarop hij de boeddhistische visie verwoordt in onze tijd. Hij was leerling van wijlen Chögyam Trungpa Rinpoche en thans van Sakyong Mipham Rinpoche.
Liefhebbers van dit luisterboek bestelden ook:
€ 39,60
Leer binnen een maand de beginselen van het Spaans alléén door te luisteren en de teksten na te spreken.
€ 19,99
In een uur krijgt u de essentie van Coveys ideeën voorgeschoteld. Zijn filosofie is van alle tijden en blijkt telkens weer jonge generaties aan te spreken. Verkorte versie
€ 11,99
Het heeft iets geruststellends, in het voorbijgaan binnenkijken bij anderen, terwijl ze zich veilig wanen in hun eigen huis...
€ 39,95
Wie van lijder (passief) tot leider (actief) wil worden, kan terecht bij de Stoïcijnse levenskunst. Luister hoe het mogelijk is te leven zonder irritaties en teleurstelling.
€ 14,95
Zijn bankiers monsters? Is hebzucht het probleem? En veel belangrijker: kan het weer gebeuren? Zijn de oorzaken van de crash van 2008 weggenomen, of is de financiële wereld nog altijd een tijdbom in het hart van onze samenleving?
€ 10,35
In dit luisterboek staan twaalf vrolijke liedjes over Nijntje en haar vriendjes, inclusief de titelsong van de nieuwste televisieserie en tien karaokeversies om zelf mee te zingen. Leeftijd: 2+
€ 39,60
U leert in het Engels vergaderen, telefoneren, een presentatie houden, klagen, onderhandelen, informeren, solliciteren en verkopen. 24 lessen met een groot aantal oefeningen en in allerlei variaties.
€ 39,60
Leer binnen een maand de beginselen van het Italiaans alléén door te luisteren en de teksten na te spreken.

Bestsellers

 1. luistervoorbeeld
  1
 2. luistervoorbeeld
  2
 3. luistervoorbeeld
  3
 4. luistervoorbeeld
  4
 5. luistervoorbeeld
  5
 6. luistervoorbeeld
  6
 7. luistervoorbeeld
  7
 8. luistervoorbeeld
  8
 9. luistervoorbeeld
  9
 10. luistervoorbeeld
  10

TwitterVeilig kopen

Cadeaukaarten

 • Luisterrijk accepteert de Boekenbon. Luisterrijk accepteert de Nationale EntertainmentCard. Luisterrijk accepteert de VVV Giftcard. Luisterrijk accepteert de Webshop Giftcard. Luisterrijk accepteert de YourGift Giftcard.
 •  
  Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW