Luistervoorbeeld

Kantsjeboard op Kurasao

SerieDe Traveliers
Auteur Auck Peanstra
Spreker Auck Peanstra
Speelduur 2u 39m 43s
€ 6,00

Beschrijving

De Traveliers is in searje spannende en nijsgjirrige boeken foar bern fan 10 jier ôf. De famylje Travelier reizget de wrâld oer. Mei troch it wurk fan heit foar alderhanne projekten yn it bûtenlân komme Hidde en Fardau op plakken dêr't it aventoer om 'e hoeke leit.

Mei in stampende pineholle wurdt Hidde wekker. Syn mûle fielt droech oan en hy hat slim toarst. Fernuvere sjocht er om him hinne. Alles is wazich. ‘Wêr binne we?’ Alhoewol’t it skimerich is, wit er dat de nacht foarby is. Troch de yngong skynt it sinneljocht, it docht him sear oan de eagen. De grûn dêr’t er op leit, is kâld en hurd, rotsen! De lucht fielt damp oan, Hidde huveret. Dan sjocht er nei syn suske. Dy leit mei de eagen ticht njonken him. ‘Fardau! Fardau!’

De serie De Traveliers is in juni 2010 bekroond met de 'Bongelboekepriis foar jeugdliteratuer' van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Details

ImprintAfûk
UitgeverAudiofrysk
Publicatiedatum 24 januari 2012
ISBN 9789460380617
Taal Fries
LeeftijdLeeftijd vanaf 10 tot 12 jaar
Soort audioLuisterboek
Speelduur 2u 39m 43s
Bestandsgrootte 166 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden


Reviews van luisteraars

Login om review toe te voegen.
Over de auteur
Photo Auck Peanstra

Auck Peanstra (Aukje Hoogland-Peenstra) (1954) die de oplieding ta beukerliedster en helle de L.U.-akte Frysk. Se wurket as skoaljuffer yn it basisûnderwiis. Op dit stuit (2007) oan de IBS Martenaskoalle yn Bitgummole.

Auck Peanstra is benammen bekend as skriuwster fan berneboeken mar se skriuwt ek wolris foar folwoeksenen. Njonken it proaza dat se skriuwt wurke se as skriuwster ek mei oan de learmetoade Frysk foar it basisûnderwiis: Studio F. Fierder is se ien fan de skriuwsters fan de Tomke-boekjes. Ek skriuwt se - al of net yn de mande mei oaren - revueteksten. Se wurdt gauris frege as ferhaleferteller.

Toon aanbod