De skat fan jonker Jan

De skat fan jonker Jan

Mar hoe fynst in skat? Wêr bestiet sa'n skat út? En it alderbelangrykste: hat jonker Jan eins wol écht in skat begroeven yn de tún fan Ealamastate? Of is it mar in leginde...? Friestalig. Leeftijd 10+

Auteur

Lida Dykstra

Spreker

Lida Dykstra

Speelduur

3 uur 56 min

€ 6,75

Beschrijving

Tekla, Timen, Roas en Atse fine it ferskriklik dat jonker Sibe syn state ferkeapje moat. Mar Sibom - sa't elkenien de âlde jonker neamt - kin net oars: it dak lekt. Op de muorren groeit skimmel, de flierren sitte fol môge... Sibom kin it grut ûnderhâld fan Ealamastate net betelje. Jan Hannes Hakbyl fan Walhalla-hotels wol de state graach keapje. Allinnich, dan wurdt it prachtige hûs wol ôfbrutsen om plak te meitsjen foar in modern hotel. En de fiver en de bosk wurde in swimbad en in golfbaan!

Dat mei net trochgean, fine de fjouwer bern. Ealamastate moat bliuwe! As se it ferhaal oer de skat fan jonker Jan hearre, krije se in idee. Sy sille dy skat sykje en fan de opbringsten kin de state opknapt wurde.

Mar hoe fynst in skat? Wêr bestiet sa'n skat út? En it alderbelangrykste: hat jonker Jan eins wol écht in skat begroeven yn de tún fan Ealamastate? Of is it mar in leginde...?

Ynhâld
Ynlieding
Yn it grutste geheim
1. In nuver briefke
2. Simmerfakânsje
3. De tsjinpartij
4. Tee mei bokkepoaten
5. It ferhaal fan jonker Jan
6. In putsje foar Olfert
7. De oanwizing
8. In hutkoffer fol snorrepiperijen
9. Professor Atse
10. Ien op ien
11. As in skaad
12. Fiskeman en skieppefrou
13. De twadde koker
14. Dea spoar
15. In straf treast-hapke
16. Klokkespul
17. De x
18. De iiskelder
19. Rêden
20. Beskerme troch it fjoer
21. In koperen kandler
22. It grêf fan jonker Jan
23. Kapitalen nêstinoar
24. Gatten yn 'e tún
25. De skat
26. Olfert nimt ûntslach
27. Aurelia Cornelia
28. Dochs noch
29. Feest
30. De butler

Details

Imprint

Afûk

Uitgever

Audiofrysk

Publicatiedatum

19 oktober 2015

ISBN

9789460381089

Taal

Fries

Speelduur

3 uur 56 min

Bestandsgrootte

227 MB

Formaat

mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Categorieën

Tags

Over de auteur

Lida Dykstra (1962) schrijft zowel in het Nederlands als in het Fries. Haar Friestalige boeken komen uit onder de naam Lida Dykstra. Naast kinder- en jeugdboeken schrijft ze ook verhalen en gedichten voor volwassenen. Voor haar bewerking van oude verhalen van Ovidius, Wachten op Apollo, kreeg ze in 2002 een Vlag en Wimpel van de griffeljury.

Als kind stuurde Lida Dijkstra tekeningen en verhalen naar de jeugdrubriek van de plaatselijke krant, die regelmatig werden geplaatst. Toch kwam ze pas op het idee om boeken te gaan schrijven, toen haar dochter Ingeborg (1992) werd geboren en ze stopte met haar werk als museumconservator.
Haar eerste kinderboek, over een jongen die door de tijd reist, werd zonder problemen in 1994 uitgegeven. Vanaf dat moment kwam ieder jaar minstens een boek van haar uit. Van 1996 tot en met 1998 verzorgde ze een wekelijkse, tweetalige kinderrubriek voor het Friesch Dagblad met artikelen, verhalen en een column. Ze ging voor educatieve uitgeverijen Nederlandstalige leesboeken voor het onderwijs schrijven.
Haar boeken Snotaapkes en Wolken fan wol ontvingen beide de Welpeprint. Wolken fan wol werd op de IBBY-honourlist voor 2003 geplaatst. Bij uitgeverij Lemniscaat verschenen deze boeken als Ootje en Wachten op Apollo.
Wachten op Apollo, een vrije bewerking van zes metamorfosen van Ovidius, werd op de kernlijst van de Jonge Jury geplaatst en ontving in 2002 een Vlag en Wimpel.

Meer auteur Lida Dykstra Bekijk alles

Fries Spegelspreuk

Spegelspreuk

Lida Dykstra

€ 6,00

Meer spreker Lida Dykstra Bekijk alles

Fries Spegelspreuk

Spegelspreuk

Lida Dykstra

€ 6,00