Maarten van Buuren (7)

27-01-2017
In dit hoorcollege werpt Maarten van Buuren een verhelderend licht op Spinoza’s moeilijk te doorgronden filosofie. Hij toont in vijf aparte colleges de vijf pijlers waarop Spinoza’s denken berust.
€ 27,00
27-11-2015
Van Buuren en Dohmen bespreken hun (tegengestelde) standpunten over de noodzaak en de urgentie van een actuele deugdethiek tegen de achtergrond van de kenmerken van onze huidige samenleving.
€ 0,00
06-12-2010
Waarom zou niet iedereen een kunstwerk van zijn leven kunnen maken?, vroeg de filosoof Michel Foucault zich af. Wij herkennen ons nog steeds in deze vraag. Tien hoorcolleges over beroemde denkers en schrijvers.
€ 40,00
25-11-2015
Maarten van Buuren spreekt over zes beroemde romans waarin overspelige vrouwen centraal staan. Hij plaatst de schrijvers en hun romans in een cultuurhistorisch perspectief.
€ 27,50
23-11-2015
'Op zoek naar de verloren tijd' is één van de belangrijkste romans uit de wereldliteratuur. Het college neemt de luisteraar mee door de hele romancyclus.
€ 30,00
30-11-2014
De Tien geboden gaven lange tijd richting aan ons handelen. De auteurs behandelen elk vijf geboden aan de hand van het werk van filosofen en wetenschappers: van Spinoza tot Frazer en van Nietzsche tot Frans de Waal.
€ 40,00
25-01-2013
Maarten van Buuren en Joep Dohmen behandelen in deze serie hoorcolleges tien klassieke en moderne denkers over deugden. Ze tonen op overtuigende wijze het belang van deugdethiek in onze moderne tijd.
€ 40,00