Joep Leerssen (4)

Kijk voor meer informatie over Joep Leerssen op
 persoonlijke website 
13-06-2018
Bestaat er zoiets als een Europese identiteit? Leerssen verkent die in anekdotische uitweidingen over types/thema’s zoals 'de jager', de femme fatale, de bohemien, achthoekige kerken en de auteursfilm.
€ 25,00
09-11-2015
Overzicht van de belangrijkste perioden in de Europese literatuurgeschiedenis aan de hand van acht thema's.
€ 35,00
27-11-2015
Een introductielezing op het hoorcollege 'Vaderlandsliefde'. In dit gratis hoorcollege van een uur vertelt Joep Leerssen over nationalisme en nationaal gevoel in Europa.
€ 0,00
25-11-2015
Het nationalisme beheerst sinds 2 eeuwen het Europese politieke denken. Het is een onderwerp waarbij iedereen zich betrokken voelt en waarover iedereen een mening heeft. Het leidt tot hevige debatten en geschillen.
€ 35,00