Trinus Riemersma (2)

Kijk voor meer informatie over Trinus Riemersma op
 persoonlijke website 
19-12-2008
Dit is allegear fergiene gloarje. Mear as it oantinken oan it grutte ferline is net bleaun. En tsjustere skiednissen, dêr't nimmen graach oer praat. Friestalig.
€ 6,00
09-08-2013
Riemersma boartet mei syn lêzers, mei syn ferhalen en mei himsels as skriuwer. Hy jaget de boel yn de bulten. It harkboek bringt syn wrâld noch tichterby. Friestalig
€ 19,50