fries (113)

10-10-2008
Mette is gek op kompjûters. Se komt yn de kunde mei in firus dat samar fan de digitale de echte wrâld ynglidet. Friestalig. Leeftijd: 9-12
€ 5,00
27-06-2009
Op yngeande wize is yn dizze roman beskreaun wat oer de frou dy't samar fan in sûn minske yn in kankerpasjinte wurdt en har neisten hinne komt en wat it betsjut fierder libje te moatten 'sûnder garânsje'. Friestalig
€ 8,25
24-03-2014
Opname uit 1980 van het programma Tachtich yn’e bocht van cabaretier Rients Gratama. Met liedjes en sketches in het Fries.
€ 9,95
24-03-2014
Registratie van Friese cabaretvoorstelling Teake Set Troch. Een heel uur Friese humor om naar te luisteren.
€ 9,95
01-05-2014
In ferhaal foar jong en âld oer Fryske minsken dy't har libben ynsetten foar meiminsken. Friestalig
€ 10,00
26-05-2008
Aksjeboek foar bern, mei ferskes en ferhaaltsjes. Friestalig. Leeftijd: 4+
€ 10,00
24-03-2014
Opname uit 1999 van het programma 'Troch de jierren hinne' van Teake van der Meer, met medewerking van Piet Braam. Liedjes en sketches in het Fries.
€ 9,95
14-02-2011
Koarte ferhalen dy't yn it waadgebiet spylje. Durk van der Ploeg jout in sfearfolle ympresje fan it lânskip en fan de faak wat iensume personaazjes dy't syn ferhalen befolkje. Friestalig
€ 8,25