cabaret (49)

24-03-2017
Regels, je moet je er aan houden. Je kan ze breken. Je kan er schijt aan hebben. Je kan er naar leven. Sommige van ons zijn er meeloper door geworden, anderen anarchisten. De grote vraag is: Wie ben jij als het om regels gaat?
€ 12,00
24-03-2017
In tijden van verval, recessies en geweld zit Silvester gewoon in de lift. Maar iedereen weet: Hoe hoger je komt, des te dieper je kan vallen.
€ 12,00
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer: Praatsje, Teake mei de dogkar, Op'e camping, Slotpraatsje
€ 9,95
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Griet Wiersma: Praatsje, Roaske, Jouke Joukje, Corinna en Sjut, Ooh Jaap
€ 9,95
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Griet Wiersma: Oanwennig, Intro, Bernetiid, Geale en de hondsrugroute, Us Fryslan, Wietske assistente, Seemansbestean
€ 9,95
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van The Musicals: Yn 'e disco, Lytse Teake fertelt troch, Oan de kaai yn Harns, Dat is us Fryslan, Jantje suster fan Antje, Sjoeke fan it tsjukelan
€ 9,95
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer en liedjes van The Musicals: Teake op 'e tekst, De keapjejue ut de westerein, Appy in tsjinst, Skots-skeef Fryslan troch, Tukelteamen mei Teake, Eutse dei op'e nij
€ 9,95
25-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Jan & Johan: Waldsang, Introduktie, Stress, Ik kom uut Fryslan, Auke Orgel, Fryslan Boppe medley
€ 9,95
24-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Piet Braam: Frou Hoekstra, Nocht oan libben, Hendrikje fan Lammerts Durkje, Minsken dy bin op 'e rin, Fan'e leafde moat ik't ha
€ 9,95
24-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Piet Braam: De jeugd, Hat it libben doel, De barchen, Libbensrin, Jan en Mat in 't bobbelbad, Heal wize pake
€ 9,95
24-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Piet Braam: It alde huske, De wrald fan Teake, Fiskje op it waad, De buorman, Myn famke, Beppe tet 80 jier, Nei de bradery
€ 9,95
24-12-2015
Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van The Musicals: In runtsje Fryslân, Matsje fan Jan, It buthusbankje, Jan by de specialist, Jou my in kans
€ 9,95
24-03-2014
Opname uit 1999 van het programma 'Troch de jierren hinne' van Teake van der Meer, met medewerking van Piet Braam. Liedjes en sketches in het Fries.
€ 9,95
24-03-2014
Opname uit 1980 van het programma Tachtich yn’e bocht van cabaretier Rients Gratama. Met liedjes en sketches in het Fries.
€ 9,95
24-03-2014
Deze uitgave bevat Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer, afgewisseld met liedjes van Piet Braam.
€ 9,95