Luisterrijk - de download shop voor luisterboeken - MP3-luisterboek goedkoop downloaden

Luisterrijk - De downloadshop voor luisterboeken Luisterrijk - De downloadshop voor luisterboeken - Home Thuiswinkel Waarborg Certificaat Luisterrijk - De downloadshop voor luisterboeken - Home

Actueel

Categorieën

Specials

Leeftijden

Talen

Prijs

Snel zoeken

In de spotlight

Service

Over Luisterrijk

Contact

Veilig afrekenen

Disclaimer
Disclaimer

Beweringen en meningen, geuit in recensies, fora, chatomgevingen of op andere pagina's van Luisterrijk zijn niet die van (de redactie van) Luisterrijk, de webmaster danwel de internetprovider.

Omdat Luisterrijk fungeert als wederverkoper is Luisterrijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van de luisterboeken die op de Luisterrijk site worden aangeboden, noch staat Luisterrijk garant voor enige door de vervaardiger (auteur, producent, uitgever) van de luisterboeken gedane bewering. Wel wordt alles in het werk gesteld om de klant te voorzien van alle noodzakelijke informatie om zijn aankoop van te voren te kunnen beoordelen. Hiertoe behoren onder andere een luistervoorbeeld en een uitgebreide beschrijving van het luisterboek, de omvang in megabytes, de lengte in minuten en seconden, alsmede recensies en verwijzingen naar de auteur(s), uitgever en/of inspreker(s).

De informatie op Luisterrijk wordt dagelijks c.q. regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen op ieder door ons gewenst moment, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Alle informatie op deze website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luisterrijk. Voor zover het maken van kopieen is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, StII. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB).

Het is niet toegestaan de bij Luisterrijk gedownloade luisterboeken, luistervoorbeelden, beeldmateriaal en/of teksten te verspreiden en/of te verkopen op cd, op usb-stick, via internet of enig ander medium. Elke download van Luisterrijk is op unieke wijze gepersonaliseerd en bevat informatie over de koper waardoor eventueel misbruik traceerbaar is.

Wijziging van deze clausule
Het is mogelijk dat Luisterrijk als gevolg van de reacties van zijn bezoekers of van wetswijzigingen deze Disclaimer aanpast. Luisterrijk raadt u aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

Bestsellers

 1. luistervoorbeeld
  1
 2. luistervoorbeeld
  2
 3. luistervoorbeeld
  3
 4. luistervoorbeeld
  4
 5. luistervoorbeeld
  5
 6. luistervoorbeeld
  6
 7. luistervoorbeeld
  7
 8. luistervoorbeeld
  8
 9. luistervoorbeeld
  9
 10. luistervoorbeeld
  10

TwitterVeilig kopen

Cadeaukaarten

 • Luisterrijk accepteert de Boekenbon. Luisterrijk accepteert de Nationale EntertainmentCard. Luisterrijk accepteert de VVV Giftcard. Luisterrijk accepteert de Webshop Giftcard. Luisterrijk accepteert de YourGift Giftcard.
 •  
  Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW