Adriaan Nette

In het werk van Adriaan Nette speelt het begrip ‘waarneming’ een grote rol. Hij onderzoekt hoe mensen waarnemen, waarom de een dezelfde dingen op een andere wijze waarneemt dan de ander. Als het logboek van waarnemingen speelt het geheugen een sleutelrol in Nettes werk; niet alleen het geheugen van de mens zelf maar ook dat van zijn naaste, fysieke omgeving. Veel van zijn projecten draaien dan ook om een proces van beleving en verandering en het creëren van een nieuw bewust geheugen.