Albert Vogel sr.

Albert Vogel (1874-1933) was de bekendste voordrachtskunstenaar van zijn tijd. Hij verhief het voordragen tot een eenmanskunst in schouwburgen en concertzalen en droeg het over de hele wereld uit. Zo reciteerde hij Vondels' Lucifer (in het Engels) voor de Amerikaanse President Woodrow Wilson en werd hij na een bezoek aan de Roemeense koningin Elisabeth (in die tijd veel bekender onder haar dichtersnaam Carmen Sylva) benoemd tot haar persoonlijke 'Kammerrezitator'.