Alpita de Jong

Alpita de Jong (1962) werd geboren in Groningen, maar thuis werd er Fries gesproken. Ze studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde, Algemene Literatuurwetenschappen en Italiaanse Taal- en Letterkunde. Sinds 1998 schrijft ze over Fries literaire onderwerpen.