Anne Tjerk Popkema

Foto Anne Tjerk Popkema

Anne Tjerk Popkema (1975) is geboren in Burgum en in 1994 verhuisd naar Groningen om te studeren. Na van verscheidene studies te hebben geproefd, is hij in 1998 beland bij de studie Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd, met als specialisme middeleeuws Fries en taalgeschiedenis. Zijn eindscriptie werd bekroond met de scriptieprijs van de Fryske Akademy en vervolgens gepubliceerd.

Na zijn studie is Anne Tjerk twee jaar in dienst geweest van de Fryske Akademy te Leeuwarden, alwaar hij zich bezighield met het eerste boek dat in de Friese taal is gedrukt: de zogenoemde Oude Druk, uit 1484-1486. In 2004 is hij verhuisd naar Duitsland, om aan de Christian-Albrechts-Universität te Kiel het Altfriesisches Altfriesisches Handworterbuch van Dietrich Hofmann te voltooien; het woordenboek is in 2008 verschenen. Daarnaast heeft hij sinds 2002 wetenschappelijke artikelen geschreven over allerlei aspecten van het Oudfries, lexicografie en de geschiedenis van de Friese taal.

Al tijdens zijn wetenschappelijke werkzaamheden bracht Anne Tjerk Popkema vertalingen uit (bijv. Walter Benjamin, Ik pak myn bibleteek út (2004), en Elias Canetti, De Harksizzer). In dezelfde periode is hij ook al begonnen met zijn Friese vertaling van J.R.R. Tolkien’s The Hobbit, die in 2009 verscheen. Na zijn Kieler jaren heeft hij dan ook niet lang na hoeven denken om nog in 2008 Taalburo Popkema op te richten, teneinde zo van vertalen en ander ‘taalwerk’ zijn dagelijks beroep te maken. Tot september 2012 was hij bovendien docent Fries aan de opleiding Friese taal en cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

Naast zijn taalwerk is Anne Tjerk adviseur voor het Fries voor het Oxford English Dictionary en het Deutsches Rechtswörterbuch. In 2007 werd hem de Laurence Urdang Euralex Award 2007 toegekend. In 2009 werd hij benoemd tot lid van de Fryske Akademy, wegens wetenschappelijke verdienste, en sinds 2010 is hij tevens Honorary Research Fellow van de Fryske Akademy. In 2012 ontving hij de Obe Postmapriis, de driejaarlijkse provinciale vertaalprijs, voor zijn vertaling van De Hobbit (2009).

Naast zijn dagelijks werk is hij o.a. bestuurslid van de Stifting Freonen Frysk Ynstitút Ryksuniversiteit Grins, van de Stifting Eigen Honk Bernlef en van het Nammekundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy. Tevens is Anne Tjerk lid van de Oarkonderûnte van de Fryske Akademy.