Coos Huijsen

Coos Huijsen (1939) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was hij lid van de Tweede Kamer en rector van een middelbare school.

Hij verdiepte zich in de geschiedenis van de politieke cultuur, publiceerde in dagbladen en tijdschriften, en schreef boeken over de sociaal-democratie.

In 2001 verscheen De Oranjemythe - Een postmodern fenomeen, in 2005 gevolgd door Beatrix - De kroon op de republiek. Voorjaar 2012 is hij gepromoveerd op het proefschrift Nederland & het verhaal van Oranje.