Floris Cohen

Foto Floris Cohen

Prof. dr. H.F. (Floris) Cohen (1946) is geboren te Haarlem. Hij bezocht het Stedelijk Gymnasium te Haarlem (?), en studeerde daarna geschiedenis te Leiden. In 1970 studeerde hij af, met als hoofdvak sociaal-economische geschiedenis en als bijvak geschiedenis van de natuurwetenschap.

Hij promoveerde in 1974 op het vernieuwingsstreven in de Nederlandse sociaal-demokratie in het eerste decennium na de Eerste Wereldoorlog. Van 1975 tot 1982 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Museum Boerhaave te Leiden. In 1982 werd hij benoemd tot hoogleraar in de geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Universiteit Twente. In 2001 ging hij daar met vervroegd emeritaat. Sinds december 2006 is hij bijzonder hoogleraar Vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij is voorzitter van het Descartes Centre aan die universiteit. Ook is hij voorzitter van het Huizinga Instituut, onderzoeksschool voor cultuurgeschiedenis.

Hij heeft driemaal als fellow tijd doorgebracht aan een instituut voor voortgezet onderzoek: het NIAS te Wassenaar, het Wilson Center te Washington DC, en het Dibner Institute te Cambridge (Massachussetts).

Tussen 1984 en 1991 schreef hij voor het dagblad Trouw geregeld columns over aangelegenheden van wetenschap en universiteit.

De vraag hoe de moderne natuurwetenschap is ontstaan houdt hem al lang bezig. Zijn antwoorden heeft hij neergelegd in De herschepping van de wereld (bekroond met de Eureka-prijs voor het beste boek uit 2007 waarin wetenschap voor een breed publiek toegankelijk werd gemaakt); Isaac Newton en het ware weten (2010) en How Modern Science Came Into the World (2010).