Frédéric Bastet

Frédéric Bastet (1926-2008) was archeoloog. Hij was als lector en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Leiden verbonden en werd in 1976 conservator van de klassieke afdeling in het Rijksmuseum van Oudheden aldaar.

Hij schreef fundamentele studies over de Derde Pompejaanse Stijl - antieke schilderkunst is zijn specialisme - en over de klassieke sculpturen in zijn museum. Daarnaast publiceerde hij populair-wetenschappelijke boeken, waarvan zijn Wandelingen door de antieke wereld het bekendst zijn geworden. Naast proza heeft hij een aantal bundels gedichten op zijn naam staan. Met de biografische studie Mr. Carel Vosmaer (onlangs herdrukt onder de titel Met Carel Vosmaer op reis) zette hij destijds de eerste stappen op het pad van de literaire levensbeschrijving. Een pad dat ook toen al naar Louis Couperus bleek te leiden. In 1980 verscheen Een zuil in de mist, waarin Frédéric Bastet een aantal essays over Louis Couperus bundelde.

Voor Louis Couperus - Een biografie ontving Bastet in 1988 de G.H. 's-Gravesandeprijs.
Frédéric Bastet is in 2005 winnaar van de P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde.