Gelijn Molier

Foto Gelijn Molier

Gelijn Molier is universitair hoofddocent Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden.

Mr. Dr. Gelijn Molier is als universitair hoofddocent verbonden aan het Instituut voor Metajuridica voor de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksgebieden zijn: mensenrechten, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, internationaal recht en het gebruik van geweld, in het bijzonder humanitaire interventies, rechtstheorie van het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie.