Giovanni Boccaccio

Giovanni Boccaccio (1313–1375) was een Florentijnse dichter, schrijver en humanist. Zijn vroege werk is nog duidelijk beïnvloed door de middeleeuwen met de ridderidealen en hoofse literatuur. Zijn latere werk behoort tot de Italiaanse renaissance. Zijn bekendste werk is Decamerone, een raamvertelling met honderd verhalen. Het werk was bepalend voor de Italiaanse prozaliteratuur en wordt tot de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur gerekend.