Hans Bouma

Hans Bouma (1941), geboren in Tilburg, studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was dertien jaar werkzaam als (gereformeerd) gemeentepredikant. In binnen- en buitenland heeft hij enkele honderden poëzie-, lied- en gebedenbundels op zijn naam staan. Sinds september 1999 presenteert hij, vooral in kerken, het succesvolle poëtischmuzikale programma Dichter bij muziek.