Henk den Heijer

Foto Henk den Heijer

Prof. dr. Henk den Heijer (1950) is emeritus hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij gaf college over de Nederlandse scheepvaart van de zestiende eeuw tot heden. In zijn onderzoek richtte hij zich voornamelijk op de vroegmoderne Atlantische scheepvaart en de moderne visserij. Hij is onder meer de auteur van de Geschiedenis van de WIC (Zutphen 1994/2013), De geoctrooieerde compagnie (Zutphen 2005) en Oorlogen overzee (Amsterdam 2015). Momenteel werkt hij samen met dr. Anita van Dissel en andere auteurs aan een Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland.