H.W. von der Dunk

Prof. H.W. von der Dunk (1928-2018) was emeritushoogleraar Contemporaine en Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij publiceerde vooral over moderne Nederlandse en Duitse geschiedenis, geschiedtheorie en historiografie. Hij bracht tevens werken uit over de Shoah en schreef een tweedelige cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw getiteld De Verdwijnende Hemel. Hij schreef daarnaast in wetenschappelijke tijdschriften en leverde bijdragen aan handboeken en encyclopedieën.