Hylke Tromp

Hylke Tromp (1944) is oud-leraar Nederlands. Hij besprak Friese boeken onder andere voor Omrop Fryslân – een deel van die besprekingen zijn in 1998 uitgegeven in Spikers & koppen – en geeft lezingen over de Friese literatuur. Hij maakt ook deel uit van een Friese folkgroep en speelde als acteur mee in het openluchtspel van Jorwert. Zijn ervaringen bij dat laatste verwerkte hij in zijn romandebuut Noah.