Jack W. Beneker

Foto Jack W. Beneker

Jack W. Beneker (1946) is geboren in Den Helder. Hij werkte jarenlang als leraar in het Helderse basisonderwijs en musiceert sinds de vroege zestiger jaren. In 2002 startte hij met het op muziek zetten van bekende Nederlandse poëzie. Tussen 2011 en 2016 was hij stadsdichter van Den Helder.

Jack zet poëzie op muziek, waaronder Gedichten gezongen, Ginds aan de overzijde en Met het moment in rust.