Katja de Man

Katja de Man (1974) is in het dagelijks leven actief op het terrein van co-creatie, inspiratie en de organisatie van kunstevenementen.