KHOP

Foto KHOP

KHOP (1941), kort voor K.H.O.P. Möricke, werd geboren in het Berlijn. Hij verhuisde al snel naar Amsterdam en woont tegenwoordig in het Friese Foudgum. Op twaalfjarige leeftijd besloot hij later van de pen te gaan leven en zo is het gegaan. Ook studeerde hij klassieke talen, zonder één keer tentamen te doen, want daar ging het volgens hem niet om. Hij heeft geen literaire voorkeuren, maar houdt van zinnen. Hij lijdt, zegt hij zelf, aan procrastinatie.