Marieke Liem

Foto Marieke Liem

Dr. Marieke Liem is afgestudeerd aan the University of Cambridge en is gepromoveerd in forensische psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Hierop volgend is ze een aantal jaar als Marie Curie fellow verbonden geweest aan Harvard University. Ze is thans werkzaam aan de Universiteit Leiden als associate professor op het gebied van fysiek geweld en tevens voorzitter van de European Homicide Research Group.

Haar onderzoeksinteresses omvatten interpersoonlijk geweld, met specifieke onderzoeksprojecten over doding in gezinsverband, de invloed van psychische stoornissen op (fataal) geweld, doding gevolgd door zelfdoding, de effecten van gevangenisstraf op geweldplegers, en internationaal vergelijkend onderzoek naar dodelijk geweld. Aan de Universiteit Leiden beheert ze de Dutch Homicide Monitor, een databank waarin details van 25 jaar Nederlandse moord en doodslag, besloten liggen.