Petra Else Jekel

Foto Petra Else Jekel

Petra Else Jekel (1980) werd geboren op Bevrijdingsdag te Arnhem. Daar groeide zij op in de inspirerende omgeving van Park Sonsbeek, waarvan zij nog regelmatig getuigt in haar werk, waarin daarnaast thema’s als de alle aspecten van het leven omvattende spiritualiteit en de daarmee onlosmakelijk verbonden seksualiteit, als ook diep verlangen om thuis te komen bij jezelf, een belangrijke rol spelen.

Sinds 1996 is zij als dichter actief. Ze was de eerste huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen en werk van haar verscheen in diverse bloemlezingen en meerdere in eigen beheer uitgegeven bundels. In 2009 verscheen bij Uitgeverij Passage haar landelijke debuut Oer. Momenteel is Petra bezig de roman Godin van het Bed af te ronden.

Daarnaast was en is zij regelmatig te horen en zien op podia overal in het land, haar werk uitdragend, solo dan wel binnen een multidisciplinair gebeuren. Tien jaar woonde Petra in Groningen, ze studeerde aldaar af als kunsthistoricus in 2006. Al snel beseffend dat wetenschap niet alles kon zijn, zocht zij daarnaast naar meer levensverdieping,een zoektocht die ook nu, terug thuis in Arnhem, voortduurt en die zich weerspiegelt in alle aspecten van haar werk en zijn. Kortom, Petra inspireert!