Riet Wille

Foto Riet Wille

Riet Wille (1954) deed de opleiding logopedie in Gent en studeerde neurolinguïstiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze werkte tot 2000 in een revalidatiecentrum en laste toen een rustperiode in om zich meer te kunnen richten op het schrijven. Daarnaast volgde ze een opleiding taakleerkracht. Daarna combineerde ze haar schrijverschap met een parttime baan op een school voor kinderen met leermoeilijkheden.

Riet Wille specialiseerde zich in boeken voor beginnende en moeilijke lezers. Daarnaast schreef ze vooral kinderpoëzie.