Sietse de Vries

Sietse de Vries skriuwt misdiedferhalen dy't jo net mear dellizze as jo ienris begûn binne te lêzen. Kûgels foar Kant is spannend en hâldt tagelyk de maatskippij oan it begjin fan de 21ste ieu kritysk tsjin it ljocht. Mei syn foarige boeken (De boargemaster, 1998, De dea fan Nico Dekema, 1999, en De spelbepaler, 2000) hat dizze nije Fryske skriuwer in grut lêzerspublyk krigen.