Sterre Leufkens

Sterre Leufkens is taalwetenschapper en populair-wetenschappelijk auteur over taal(kunde). Ze studeerde taalwetenschap en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment werkt ze als Universitair Docente Nederlandse Taalkunde aan de afdeling Nederlands van de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar de leerbaarheid van talen en naar het onderwijs Nederlands als tweede taal. Naast haar academische activiteiten is ze actief als populair-wetenschappelijk auteur. Ze schrijft voor de tijdschriften Onze Taal en KIJK Magazine en schreef enkele boeken. Verder geeft ze regelmatig lezingen over taal en taalwetenschap voor een breed publiek.