Luistervoorbeeld

Zhuang Zi - De volledige geschriften

Het grote klassieke boek van het Taoïsme
Auteur Kristofer Schipper
Voorlezer Kristofer Schipper
Speelduur 13u 17m 56s
€ 14,99

Beschrijving

De geschriften van Zhuang Zi behoren tot de meesterwerken uit de wereldliteratuur. Zhuang Zi (spreek uit: Dzwángdze) is een tijdgenoot van Aristoteles, maar zijn ideeën zijn totaal anders. De Zhuang Zi is een van de grondleggende teksten van het taoïsme. Het werk ontleent zijn naam aan Zhuang Zi (Meester Zhuang 'de Volkomene'), die in de vierde eeuw voor onze jaartelling geleefd moet hebben.

Ondanks zijn meer dan tweeduizendjarige ouderdom is de Zhuang Zi nog steeds een van de meest geliefde boeken in China en Japan, een werk vol wijsheid en humor, vol ironie over onze menselijke kennis en wetenschap, en vol kritiek op de schijnheiligheid van zedenmeesters.

In deze grootscheepse verzameling van fascinerende verhalen, diepzinnige beschouwingen en scherpe maatschappijkritiek gaat het in de eerste plaats om onze eigen vrijheid. Hij lacht om menselijke vooroordelen en taboes en heeft niets op met het zinneloos najagen van onhaalbare idealen. In plaats daarvan toont ons hoe wij, in eenvoud en stilte, door ons dagelijks werk en door meditatie, de Tao van de eenheid tussen mens en natuur kunnen volgen. Dit is een van de oerteksten van het taoïsme. Het heeft een zeer grote invloed uitgeoefend, niet alleen op de filosofie, maar ook op de kunst van het Verre Oosten.

Kristofer Schipper was als hoogleraar verbonden aan de Ecole Pratique des Hautes Etudes in Parijs en de Rijksuniversiteit Leiden. Momenteel woont en werkt hij in Fuzhou, China. Hij werkte twaalf jaar aan de Nederlandse vertaling van de volledige geschriften van Zhuang Zi.

Het was het idee van Freek de Jonge om de geschriften van Zhuang Zi in de vorm van een luisterboek uit te brengen. Het is, aldus Freek de Jonge, van groot belang dat ze ook oraal worden doorgegeven.

Details

UitgeverAtlasContact
Publicatiedatum 7 januari 2019
ISBN 9789045038636
Taal Nederlands
Speelduur 13u 17m 56s
Bestandsgrootte 1096 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden

Recensies uit de pers

'Filosofen van de Lage Landen, leg Heidegger terzijde en stort u op Zhuang Zi.' (NRC Handelsblad)

'Weerbarstiger, maar ook rijker en levendiger. [...] In de onmisbare voetnoten doceert Schipper uiterst gemoedelijk, zodanig zelfs dat de noten op een prettige manier bij de tekst gaan horen. [...] gewoon lezen!' (De Volkskrant)

'Een mooi boek met poëtisch klinkende teksten.' (Elsevier)

'Schipper volledige vertaling van de Zhuangzi is superieur aan zijn vorige uitgave van de innerlijke geschriften een paar jaar geleden. Niet alleen krijgt de lezer nu een hardcover die niet na een maand uit elkaar valt, is er een prettige typografie gebruikt en is de tekst nu wel goed op typefouten en grammatica gecontroleerd. Ook kan de lezer genieten van een herziene en uitgebreide inleiding en een professioneler commentaar. […] De grootste waarde van Schippers werk ligt echter in zijn benadering. Door zijn achtergrond als tao-meester herkent hij veel zaken uit het huidige taoïsme terug in de Zhuangzi. Hij is daardoor in staat gebleken om niet alleen passages opnieuw uit te leggen die voorheen als onduidelijk werden gezien, maar ook om de hele Zhuangzi een nieuwe plaats in de literaire geschiedenis van China te geven, namelijk als een klassiek taoïstisch geschrift dat een doorlopende traditie vormt met de huidige taoïstische religie. […] Schippers’ vertaling is een waar genot om te lezen en wij mogen ons bevoorrecht noemen dat deze als eerst in het Nederlands en niet in het Frans of Engels is verschenen.' (China Nu)

'Dit is een zeer mooi verzorgde uitgave, ronduit een paril in het Nederlandstalige boekenlandschap. Een boek dat niet alleen iedereen zou moeten lézen maar ook zou moeten kopen.' (Acta Comparanda)

'De Zhuang Zi zal je, met zijn kleine poëtische en grappige verhaaltjes, niet snel vervelen. Tegelijkertijd zijn deze grappige verhalen metaforen voor de grote wijsheden van het taoïsme. De Zhuang Zi staat bekend als een van de meesterwerken uit de wereldliteratuur en heeft een enorme invloed gehad op de gehele filosofie. […] [Schipper] heeft het werk voorzien van een duidelijke inleiding die ingaat op de tijd van Zhuang Zi en de geschiedenis van de tekst. […] De Zhuang Zi mag dan eeuwenoud zijn, de conflicten en vragen zijn nog steeds springlevend.' (Cimedart)

Over de auteur
Photo Kristofer Schipper
Kristofer Schipper

Kristofer Schipper (1934) was als hoogleraar verbonden aan de Ecole Pratique des Hautes Etudes in Parijs en de Rijksuniversiteit Leiden. Momenteel woont en werkt hij een deel van het jaar in Fuzhou, China, waar hij samen met zijn echtgenote Yuan Bingling de bibliotheek van de Westelijke Belvedère oprichtte. Hij is ook internationaal erkend kenner van het taoïsme. Eerder verschenen van hem in het Nederlands: Tao, de levende religie van China (1988), De volledige geschriften van Zhuang Zi (2007), Lao Zi, Het boek van de Tao en de innerlijke kracht (2010). In 2014 verscheen Confucius De gesprekken, gevolgd door Het leven van Confucius door Sima Qian.

Toon aanbod