Stikstof
Stikstof

Stikstof

Een hoorcollege over de effecten van stikstof op natuur, gezondheid en klimaat

In dit hoorcollege bespreken Jan Willen Erisman en Wim de Vries de historie en de oorsprong van de stikstofproblematiek, met daarbij aandacht voor de modellen en metingen.

Auteurs

Jan Willem Erisman, Wim de Vries

Sprekers

Jan Willem Erisman, Wim de Vries

Speelduur

2 uur 6 min

€ 7,50

Beschrijving


In dit hoorcollege bespreken Jan Willem Erisman en Wim de Vries de historie en de oorsprong van de stikstofproblematiek, met daarbij aandacht voor de modellen en metingen die ons in staat stellen de uitstoot en depositie van stikstofverbindingen in te schatten. Ze gaan in op de stikstofcyclus en de gevolgen van de stikstofovermaat voor lucht-, bodem- en waterkwaliteit, en daarmee voor natuur, gezondheid en klimaat. Daarnaast staan ze stil bij de mogelijke oplossingen van het probleem. Waar en hoe kunnen we de stikstofuitstoot verminderen? Met hoeveel? Welke maatregelen kunnen de eerdergenoemde gevolgen van een teveel aan stikstof voor de natuur beperken? Ten slotte gaan ze in op wetgeving en beleid. Waar de PAS-uitspraak en de stikstofcrisis het resultaat waren van haperend beleid uit het verleden, kan nieuw beleid mogelijk een uitweg bieden uit de huidige impasse.

Inhoud
College 1. Historie: hoe is de stikstofcrisis ontstaan? (JWE)
College 2. Emissie en depositie: modellen en metingen (JWE)
College 3. Effecten van stikstofdepositie op de natuur (WdV)
College 4. Effecten van stikstofdepositie op water, klimaat en gezondheid (WdV)
College 5. Mogelijke maatregelen in de landbouw en natuur (WdV)
College 6. Wat wordt er gedaan om tot een oplossing te komen? (JWE)

Details

Imprint

Home Academy Publishers B.V.

Uitgever

Home Academy Publishers B.V.

Publicatiedatum

16 januari 2023

ISBN

9789085302438

Taal

Nederlands

Speelduur

2 uur 6 min

Bestandsgrootte

77 MB

Formaat

mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Categorieën

Tags

Over de auteur


Prof. dr. ing. Jan Willem Erisman is sinds 2020 hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden bij het Centrum voor Milieuwetenschappen. Na zijn promotie aan de Universiteit van Utrecht op het gebied van depositie van verzurende en vetmestende stoffen heeft hij gewerkt bij het RIVM en het Energieonderzoek Centrum Nederland. In 2009 werd hij aangesteld als buitengewoon hoogleraar Integrale Stikstofstudies aan de VU. In 2012 is hij als directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut begonnen, waar hij heeft geleerd om meer met een systeembril naar maatschappelijke problemen te kijken en de systeemkarakteristieken te doorgronden. Zo is het conceptueel kader biodiversiteit ontstaan en de weg naar praktijkgerichte oplossingen in de landbouw, voedsel en gezondheidsproblemen.

Prof. dr. ir. Wim de Vries is hoogleraar op het gebied van de milieusysteemanalyse aan de Universiteit Wageningen. Zijn leerstoel is "Integrale stikstofeffectanalyse" maar het onderzoek is breder dan stikstof alleen. Zijn onderzoek richt zich met name op effecten van de toevoer van stikstof, fosfaat, zuur en zware metalen aan landbouwgronden en bosgronden op lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Hij onderzoekt ook de gevolgen van veranderingen in stikstof- en fosfaatbelasting op ecosysteem diensten, zoals de productiviteit en koolstofopslag van bossen en de diversiteit van plantensoorten. Zijn specifieke expertise betreft het combineren van experimenten, meetgevens en bodemmodellen, die op verschillende schaalniveaus (regio's in Nederland, Europa, China, Wereld) worden ingezet om duurzaam land en bodemgebruik te bevorderen. Wim de Vries heeft ruim 500 artikelen, boekbijdragen en rapporten als auteur en coauteur geschreven over bovengenoemde onderwerpen, waarvan meer dan 200 artikelen in internationale tijdschriften.