Koloniale geschiedenis
Koloniale geschiedenis

Koloniale geschiedenis

Een hoorcollege over Nederland en de Europese expansie overzee

Hoe dient de koloniale geschiedenis van Nederland te worden begrepen tegen de achtergrond van de geschiedenis van Europa's expansie overzee en de wereldwijde interactie die als gevolg daarvan plaatsvond.

Auteurs

Leonard Blussé van Oud-Alblas, Piet Emmer

Sprekers

Leonard Blussé van Oud-Alblas, Piet Emmer

Speelduur

8 uur 38 min

€ 35,00

Beschrijving

In de afgelopen 500 jaar is met schokken en stoten de basis gelegd voor de wereldeconomie zoals we die nu kennen. Tegenwoordig zijn alle landen van de wereld in meer of mindere mate economisch en politiek met elkaar verbonden. Tot het begin van de twintigste eeuw heeft de Europese expansie overzee binnen dit globaliseringsproces een hoofdrol vervuld.

In een serie van tien colleges belichten afwisselend Leonard Blussé en Piet Emmer hoe de koloniale geschiedenis van Nederland dient te worden begrepen tegen de achtergrond van de geschiedenis van Europa's expansie overzee en de wereldwijde interactie die als gevolg daarvan plaatsvond.

Inhoud

College 1. West-Europa aan de vooravond van de expansie overzee
H1. Inleidende opmerkingen over de betekenis van de Europese expansie
H2. Van middeleeuwen naar renaissance
H3. Cap d'Asie: de maritieme handel in Noord- en Zuid-Europa

College 2. De Iberiërs en de expansie naar het westelijk halfrond
H4. Waarom Spanje en Portugal?
H5. De uitwisseling van mensen, dieren, planten en ziektes tussen Europa en de Nieuwe Wereld
H6. De eerste Nederlandse vaarten in het Atlantische gebied tot de oprichting van de West-Indische Compagnie in 1621

College 3. Portugal en de expansie naar het oostelijk halfrond
H7. De opkomst van een maritieme mogendheid
H8. De handelswereld van Moesson Azië
H9. Stichting, bloei en verval van de Estado da India

College 4. Het Caribische gebied, de WIC en de slavenhandel
H10. De Nederlandse koloniën in de Nieuwe Wereld: Nieuw-Nederland, Nederlands-Brazilië en de Antillen en Guyana's
H11. De zwakte van de WIC en de oprichting van de tweede WIC in 1674
H12. Migratie en slavenhandel naar de Nederlandse koloniën

College 5. De VOC in Azië: 1600-1800
H13. Institutionele vernieuwingen in de overzeese handel
H14. Het handelsnetwerk van de VOC in Azië
H15. Van zeemacht naar koloniale mogendheid

College 6. De West en de afschaffing van de slavernij
H16. De protesten tegen de slavenhandel en slavernij
H17. De dekolonisatie in Noord- en Zuid-Amerika en de slavenopstand in Saint-Domingue (Haïti)
H18. De afschaffing van de slavenhandel en de slavernij

College 7. Van wingewest tot ereschuld: Nederlands-Indië in de negentiende eeuw
H19. De exploitatie van een wingewest
H20. De liberale hervormingen: successen en uitwassen van de koloniale samenleving

College 8. Het moderne imperialisme
H21. De voorlopers van het moderne imperialisme en de scramble for Africa
H22. De theorievorming: Hobson, Marx, Schumpeter, de dependentistas, Gallagher/Robinson, Wallerstein en Hopkins
H23. Was er een Nederlands imperialisme?

College 9. De laat-koloniale staat, van ethische politiek tot wereldoorlog
H24. De ethische politiek
H25. De opkomst van de nationalistische beweging
H26. Het glazen huis: de nadagen van Nederlands-Indië

College 10. De dekolonisatie
H27. De dekolonisatie van handelsposten, plantagekolonies, vestigingskolonies en bestuurskolonies
H28. De dekolonisatieoorlogen: Nederlands-Indië, Vietnam, Algerije en zuidelijk Afrika
H29. Kolonialisme, neokolonialisme en de rijkdom van het Westen

Details

Imprint

Home Academy

Uitgever

Home Academy Publishers B.V.

Publicatiedatum

1 juni 2012

ISBN

9789085309024

Taal

Nederlands

Speelduur

8 uur 38 min

Bestandsgrootte

551 MB

Formaat

mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Categorieën

Tags

Over de auteur


Prof. dr. Leonard Blussé van Oud Alblas rondde zijn studie Sinologie te Leiden  (1965-1970) af met een vijfjarig verblijf in het Verre Oosten waar hij  antropologie (Taiwan University, 1970-1971) en geschiedenis studeerde (Kyoto University, 1972-75). Na enige jaren werkzaam te zijn geweest bij  het Bureau Indonesische Studies te Leiden kwam hij in dienst bij de subfaculteit  geschiedenis (Universiteit Leiden) waar hij sinds 1998 de leerstoel  voor de geschiedenis van de Europees-Aziatische betrekkingen bezet. In datzelfde jaar ontving hij de Gouden Uil voor zijn non-fictie boek Bitters Bruid. Hij doceerde aan Princeton en Harvard University en is sinds 1999 als gasthoogleraar in de geschiedenis van de overzeese Chinezen verbonden aan het Nanyang Research Institute van Xiamen University in China. Hij schreef en redigeerde meer dan 50 boeken en 100 artikelen, merendeels op het gebied van de Oost- en Zuidoost Aziatische geschiedenis.

Prof. dr. Piet Emmer studeerde geschiedenis en economie te Leiden. Hij was werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Economische Wetenschappen) en promoveerde aan die universiteit in 1974. Daarna was hij tot 2009 werkzaam aan de Universiteit Leiden, als bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de Europese expansie en de daarmee verbonden migratie. Daarnaast was hij van 1 september 2005 tot 1 september 2007 als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Voorts was hij Visiting Fellow te Churchill College in Cambridge, het Wissenschaftskolleg te Berlijn en het Netherlands Institute for Advanced Study in Wassenaar. Als gasthoogleraar was hij verbonden aan de University of Texas, Austin, de Universität Hamburg en de Université de Bretagne-Sud. Lid van de redactieraad van het Journal of Imperial and Commonwealth History, Journal of Caribbean History, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas), Studien zur historischen Migrationsforschung.

Publikaties van zijn hand zijn o.a  De Nederlandse slavenhandel, 1500-1850 (Amsterdam, 2000) en samen met Hans Wansink, Wegsturen of binnenlaten? Tien vragen en antwoorden over migratie (Amsterdam, 2005). In 2011 verscheen The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe (Cambridge) geredigeerd door Bade, Emmer, Lucassen en Oltmer. Piet Emmer is in 2004 benoemd tot gewoon lid van de Academia Europaea, waar hij voorzitter was van de sectie Geschiedenis en Archeologie en lid van het bestuur.