Luistervoorbeeld

Middeleeuwen

Een hoorcollege over de cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen
Auteur Herman Pleij
Voorlezer Herman Pleij
Speelduur 4u 17m 38s
€ 25,00

Beschrijving

Eeuwenlang vormden de Middeleeuwen een synoniem voor ongeletterdheid, barbarij en wreedheid. In de moderne tijd heeft zich daarnaast een veel positiever beeld ontwikkeld. Dan roepen de Middeleeuwen gedachten op aan ongebonden vrijheid, zuivere natuur, spontaniteit en ongekunstelde schoonheid. In dit college belicht de vooraanstaande wetenschapper Herman Pleij deze buitengewoon interessante periode uit onze beschavingsgeschiedenis zowel vanuit historisch-letterkundig als cultuur-historisch perspectief. Een even verhelderend als boeiend betoog.

Deze uitgave is tot standgekomen i.s.m. Crea Studium Generale UvA.

Inhoud

College 1. Orde en chaos
H1. Contrast of bakermat
H2. Bronnenproblemen
H3. Systeembouwers

College 2. Theater en spektakel
H4. De openbaarheid van het leven
H5. De opwinding van het straattheater
H6. De actualiteit van de voorstellingen

College 3. God en duivel
H7. Aardse en hemelse beloningen
H8. Het heilige als koopwaar
H9. De duivel als houvast

College 4. Vreten en vasten
H10. Dromen van eten
H11. Verhongeren om te overleven
H12. Heilig kannibalisme

Details

UitgeverHome Academy
Publicatiedatum 23 november 2015
ISBN 9789085309956
Taal Nederlands
Speelduur 4u 17m 38s
Bestandsgrootte 243 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden

Over de auteur
Photo Herman Pleij
Herman Pleij

Herman Pleij (1943) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij promoveerde op Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen (1979; tweede druk 1983). Sinds 1981 is hij als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde verbonden aan de UvA. In 1993 werd hij door de Belgische regering onderscheiden met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders en in 2000 ontving hij een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brussel. Essays van zijn hand over Nederlandse mentaliteiten en de nationale beschavingsgeschiedenis zijn verzameld onder de titels Het Nederlandse onbehagen (1991), Hollands welbehagen (1998) en Tegen de barbarij. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd (1988); Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven (1997; tevens vertaald in het Duits en Engels).

Toon aanbod