Luistervoorbeeld

Schuld, boete, risico, drama

8 colleges over de geschiedenis van het strafrecht
Auteur Ybo Buruma
Spreker Ybo Buruma
Speelduur 10u 25m 17s
€ 25,00

Beschrijving

Welke invloed hebben de risicosamenleving, de dramademocratie en de terrorismebestrijding op het denken over misdaad en straf? Waarom straffen we? Wanneer spreken we van een strafbaar feit? Waar het gaat het in het strafproces om? Wat is een goede jurist? De van de radio en tv bekende strafjurist Prof. mr. Ybo Buruma legt de achtergronden van het strafrechtelijke denken uit om helderheid voor vandaag te scheppen.

Inhoud
Deel 1: Strafrechtelijke cultuurgeschiedenis
Introductie op de collegereeks
Oudere strafrechtgeschiedenis
1886-1926 - Ethisch strafrecht in een tijd van migratie
1926-1950 - Autoritaire periode: vriend en vijand
1950-1970 - Wederopbouw in de zuilenmaatschappij
1970-1995 - Individualisme: de rechten van de burger
1995-heden - Risicosamenleving

Deel 2: Waarom straffen wij?
Strafrechtelijk en rechtvaardig straffen
Na 1886 - Liberale ethiek uitgedaagd door de moderne richting
Na 1926 - Autoritair strafrecht: terechtwijzen
Na 1950 - Resocialisatie: paternalisme
Na 1970 - Individualisme en Systeemdenken
Na 1995 - Nieuwe strengheid en Risicodenken
De nieuwe rol van het slachtoffer

Deel 3: Wetenschap en strafrecht: risico
Voorgeschiedenis: Zondaars en Gevaarlijke klassen
Veranderingen in het denken over risico in de 20ste eeuw
Slecht of gevaarlijk: vrije wil en neurobiologie
Opsporing: pre-emptief strafrecht
Vervolging: de keuze tussen strafrecht en hulpverlening
Opzet en schulduitsluiting: hoezo vrije wil?
Maatregelen: forensisch psychiatrische risicoanalyse
Conclusie: risico en strafrecht

Deel 4: Wat is het doel van het strafproces?
Inleiding
Voor 1926 - Discussie over het stelsel
Na 1926 - Autoritaire periode: de 'universalistische geest'
Na 1950 - Wederopbouw: de ontmoeting met de dader
Na 1970 - Individuele rechten - policing the police
Na 1995 - Twijfels bij de berechting: rechtmatigheid en betrouwbaarheid
Conclusie

Deel 5: Media: Dramademocratie en strafrecht
Ontwikkeling van de media in de 20ste eeuw
Openbaarheid en controle
Privacy in de dramademocratie
Vervolging en bestraffing: verharding
Dramademocratie en vertrouwen in rechtspraak
Conclusie

Deel 6: Wat is een strafbaar feit?
De voorgeschiedenis
Na 1886 - Van liberale ethiek naar confessioneel strafrecht
Na 1926 - Autoritaire bescherming tegen slechtgezinde daders
Na 1950 - Strafrecht als instrument in de maakbare samenleving
Na 1970 - Schade en voorzienbaar gevaar: voorkeur voor strafprocesrecht
Na 1995 - Risicosamenleving: van schade naar gevaarzetting
Conclusie

Deel 7: Internationalisering: Terreurbestrijding en strafrecht
Inleiding
Na 1886 - Anarchisten van de daad
Na 1923 - Nationalistisch terrorisme: zwarthemden
Na 1945 - Antikolonialisme: nationale bevrijding
Na 1968 - Stadsguerilla: anti-imperialisme
Na 1995 - Dramatisch terrorisme: geloofskwesties
Conclusie

Deel 8: Wat is een goede jurist? Rechter, advocaat en officier van justitie
Algemeen
Na 1886 - Beschaafde generalisten
Na 1926 - Eerste specialisering
Na 1950 - Beroep als levensvervulling
Na 1970 - Experts en spokespersons
Na 1995 - Dienstverleners: exactheid
Conclusie: gewetensvolle juristen

Details

ImprintBoekhandel Roelants
UitgeverDe Vrije Uitgevers
Publicatiedatum 4 februari 2009
ISBN 9789461495549
Taal Nederlands
Soort audioOverige spraak (hoorcollege, interview, discussie, audiotour)
Speelduur 10u 25m 17s
Bestandsgrootte 554 MB
Formaat mp3 download en geschikt voor de Luisterrijk app

Trefwoorden


Reviews van luisteraars

Login om review toe te voegen.
Over de auteur
Photo Ybo Buruma

Prof. mr. Ybo Buruma (1955) is een van de bekendste strafjuristen van Nederland. Hij is hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en tevens decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aldaar. Voorts is hij redacteur van het Nederlands Juristenblad. Buruma volgde zijn middelbare schoolopleiding aan het Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk.

Hij publiceert over uiteenlopende onderwerpen als opsporingsmethoden, slachtoffers, fraude, zedendelicten, georganiseerde misdaad en de europeanisering van het strafrecht. Daarbij maakt hij niet alleen van juridische, maar ook van sociaal-wetenschappelijke (criminologische) inzichten gebruik.

Buruma adviseert de Nederlandse overheid regelmatig. Hij was onder meer betrokken bij de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden (commissie Van Traa) en maakte in 2004 deel uit van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. In 2004 werd hij uitgenodigd de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheden van het Wetboek van Strafrecht om terrorisme aan te pakken. In de media geeft hij vaak uitleg over gerechtelijke uitspraken. Buruma is lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij is bovendien plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem.

Buruma is tevens lid van de Partij van de Arbeid. Hij zat voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 in de verkiezingsprogrammacommissie van deze partij. Hij is voorzitter van de Toegangscommissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (commissie Posthumus-II).

Hij is neef van de Nederlands-Britse schrijver Ian Buruma.
(Bron: Wikipedia)

Toon aanbod