C. Buddingh'

C. Buddingh' (1918-1985) debuteerde als dichter met de bundel Het geïrriteerde lied in 1941. Na een eerste periode van weemoedige, romantische gedichten, bewoog hij later in de richting van de surrealistische poëzie. In de jaren veertig begon hij De Gorgelrijmen te schrijven en verwierf bekendheid met het gedicht De Blauwbilgorgel: 'Ik ben de blauwbilgorgel, / mijn vader was een porgel, / mijn moeder was een porulan'.

Volgens Buddingh' was alles geschikt als materiaal voor poëzie, mits er maar een humor- of spelelement in zat. Zijn dagboeknotities, die hij vanaf 1970 publiceerde, zijn een belangrijke toelichting en aanvulling op zijn dichterschap. Ook hieruit blijkt hij een scherp waarnemer van de alledaagse werkelijkheid. Naast dichter was Buddingh' essayist en criticus, hij schreef recensies en kritisch proza voor een flink aantal kranten en tijdschriften. In 2003 verscheen voor het eerst een bundel met alle gorgelrijmen die Buddingh' in de loop van zijn leven schreef onder de titel Alle gorgelrijmen, met tekeningen van Wim Hofman.

Buddingh' heeft lange tijd Engels gedoceerd aan het Instituut voor Vertaalkunde in Amsterdam en vertaalde onder meer A Clockwork Orange naar het Nederlands. Ook is hij bekend geworden om zijn vertalingen van de complete werken van Shakespeare, gebaseerd op de 19e eeuwse vertaling van Leendert Burgersdijk. Deze vertaling kenmerkt zich door het feit dat deze redelijk trouw is aan de originele Engelse teksten, terwijl ze toch goed leesbaar is. Zijn zoon Wiebe Buddingh' is ook vertaler en verwierf bekendheid met het vertalen van de Harry Potter-cyclus.

Buddingh' werd de naamgever geworden van de C. Buddingh'-prijs. Deze wordt jaarlijks toegekend aan het beste debuut in de Nederlandstalige poëzie en uitgereikt op Poetry International in Rotterdam.