Duvilène Pieter

Duvilène Pieter is een Professional met een Masterdiploma in Bedrijfswetenschappen en een Bachelorsdiploma in Elektrotechniek. Ze is een Professional die gelooft in God en zegt: "Here, hier ben ik, moge Uw wil geschiede in mijn leven". In haar carrière ervoer ze tegenslagen als zijnde een vrouw in een "mannenwereld", maar de tegenslagen konden haar niet beroven van haar vastberadenheid om meer te bereiken in het leven.