G.A. Bredero

Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618) was een Nederlands dichter en toneelschrijver en rederijker. Hij was een der grote Nederlandse 17de-eeuwse auteurs.