Hans Blom

Foto Hans Blom

Prof. dr. Hans (J.C.H.) Blom (1943) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en promoveerde daar in 1975 op het proefschrift De muiterij op De Zeven Provinciën. Gevolgen en reacties in Nederland. Vanaf 1970 werkte hij als docent en sinds 1983 als hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 1996 werd hij, met behoud van het hoogleraarschap, benoemd tot directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Hij publiceerde en leidde grote onderzoeksprogramma’s over uiteenlopende onderwerpen voornamelijk uit de geschiedenis van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw met als bijzondere specialisaties de geschiedenis van de verzuiling en de periode van de jaren van en rond de Duitse bezetting. Naast enkele bundels van artikelen van zijn hand redigeerde hij onder meer Geschiedenis van de Nederlanden en Geschiedenis van de Joden in Nederland, die beide ook in Engelse vertaling verschenen.

Bekendheid bij een groter publiek verwierf hij met zijn inaugurele rede uit 1983 In de ban van goed en fout? Wetenschappelijk geschiedschrijving van de bezettingstijd in Nederland, en door zijn medewerking aan enkele historische onderzoeksrapporten over zeer gevoelige onderwerpen uit het recente verleden, zoals De Affaire Menten (1979) en Srebrenica. Een ‘veilig gebied’ (2002). Naast zijn onderwijs in de studierichting geschiedenis aan de UVA, begeleidde hij vele proefschriften. Meer dan 60 maal trad hij op als promotor. Sinds 1 januari 2008 is hij met emeritaat. In 2008 en 2009 was hij senior advisor van een in 2009 serie televisiedocumentaires over Nederland in de bezettingstijd (De Oorlog). In het academisch jaar 2010-2011 was hij Cleveringa- hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Hans Blom vervulde, al of niet in het kader van zijn functies, vele lidmaatschappen van commissie en besturen. Zo was hij onder veel meer decaan van de Faculteit der Letteren van de UvA, voorzitter van de studierichting geschiedenis van die faculteit, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, voorzitter van de redactie van de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, voorzitter van de stichting die het wereldcongres van de historici in 2010 in Amsterdam organiseerde, voorzitter van de Historische Vereniging Oud Leiden en voorzitter van het bestuur van het Verzetsmuseum Amsterdam.