Harmen Wind

Foto Harmen Wind

Harmen Wind (1945) is geboren in Leeuwarden en groeide op in Oldeboorn. Aan de kweekschool in Drachten volgde hij de opleiding tot onderwijzer en daarna heeft hij in Amsterdam Nederlands gestudeerd. Van 1972 tot 1976 was Wind leraar Nederlands op het Nassau College in Heerenveen, daarna aan het Groen van Prinsterer College in Doetinchem. Later werd hij lid van de directie van de lerarenopleiding van de Iselinge Hogeschool in deze plaats. Hij woont in Doesburg.