Hein van Dongen

Foto Hein van Dongen

Dr. Hein van Dongen (1957) is filosoof. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de pluraliteit van maatstaven in de wetenschap en de samenleving (Geen gemene maat – over incommensurabiliteit). Sindsdien richt hij zich op de relatie tussen filosofie en architectuur en op een onderzoek naar esthetische ervaringen. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe esthetische ervaringen worden ondergaan en (onlosmakelijk daarmee verbonden) hoe er over gesproken wordt. Een boek over dit thema is in voorbereiding.

Daarnaast is hij o.m. docent aan verschillende onderwijsinstellingen, voorzitter van de programmaraad van Filosofie Oost-West en werkt hij als filosofisch consulent, waarbij hij zich vooral richt op het traceren van de invloed van conceptuele systemen op praktijksituaties.

Eerder verzorgde hij een lezing in het kader van de leergang Leven en denken in China, georganiseerd door FOW, o.a. voorjaar 2011 bij Campus Den Haag Universiteit Leiden.